پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال

دانلود پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: قابلیت‌های سازمان و خط‌مشی سازمان، مشوق‌های حمایتی، توانمندی‌های محیطی، زیرساخت‌های فناوری و محیطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی دیجیتال

تعریف مفهومی: کارآفرینی دیجیتال شامل ایجاد یک کسب‌وکار در بستر اینترنت برای فروش خدمات و محصولات بدون نیاز به محیط فیزیکی تعریف می‌شود. این حوزه از کارآفرینی سازمانی به عنوان یک پدیده فنی-اقتصادی، جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگرف خود متحول کرده است.  در عصر اطلاعات که شامل ورودی فناوری‌های نو به عرصه‌های گوناگون زندگی است، کارآفرینی در فضای دیجیتال به عنوان رویکردی نو پا به عرصه وجود گذاشته است.

این رویکرد به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار بر مبنای یک تفکر و ایده جدید در بین فعالات عرصه تولید و خدمات جایگاه برجسته‌ای دارد. کارآفرینی دیجیتال را می‌توان نوعی اشتغال‌زایی مبتنی بر مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم دانست. شاید بتوان کارآفرینی در فضای مجازی را، یکی از مهم ترین زمینه‌های اشتغا لزایی در هزاره سوم تلقی نمود که فرصتی برای استفاده از نیروهای خلاق، با کمترین هزینه و حداکثر اثربخشی در کسب‌وکار را فراهم می‌نماید. کارآفرینی دیجیتال، بررسی دقیق فناوری‌های دیجیتال و ویژگی‌های منحصربه فرد آن در شکل دادن به فعالیت‌های کارآفرینی است. تأکید بیشتر بر کارآفرینی دیجیتال، به دلیل نقش فناوری‌های جدید دیجیتال در کسب‌وکار آنلاین است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی، ۶ سازه فرعی و ۲۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله