پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: اونیکس و بولن

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی یا پیش نگری و پیش قدمی در زمینه اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با همسایگان، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی و تعاملات شغلی

درباره پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

سرمایه­ اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال: جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه­ی روابط متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است، می­باشد. سرمایه­ی اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی­‌هاست که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه وجود دارد.

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام: سرمایه­ی اجتماعی مجموعه‌­ای از سازمان اجتماعی از جمله اعتماد، هنجارها و شبکه­‌ها اشاره دارد که قادرند کارایی جامعه را با تسهیل کنش­های تعاونی بهبود بخشند. پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن را دانلود کنید.

سرمایه اجتماعی سازمان عملکرد اثربخش گروه‌های اجتماعی از طریق روابط بین فردی، احساس هویت، ادراک، هنجارها و ارزش‌های مشتریک می‌باشد. این سرمایه سازمانی در نهایت به اعتماد، هماهنگی و تعامل سازنده در برابر تعارض سازمانی مخرب منجر خواهد شد. در شرایط حاضر توفیق سازمان‌ها را نمی توان در انباشت ثروت مادی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثرند. اگرچه وجه اجتماعی سازمان‌ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی سازمان باهم قرین است. به طوریکه استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه اجتماعی، یعنی بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد و محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهای سازمانی باشد، امکانپذیر نیست.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله