پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: دلاویز

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، مشارکت گروهی، احساس امنیت و اعتماد و روابط در شبکه‌های اجتماعی

درباره پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

دلاویز نیز کوشیده است تا مقیاسی بومی و محلی برای سرمایه اجتماعی تهیه کند.

سرمایه­ اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال: جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه­ی روابط متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است، می­باشد. سرمایه­ی اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی­‌هاست که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه وجود دارد. توفیق سازمان‌ها را نمی توان در انباشت ثروت مادی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثرند. اگرچه وجه اجتماعی سازمان‌ها سالهاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی سازمان باهم قرین است.

سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام: سرمایه­ی اجتماعی مجموعه­‌ای از سازمان اجتماعی از جمله اعتماد، هنجارها و شبکه­‌ها اشاره دارد که قادرند کارایی جامعه را با تسهیل کنش­های تعاونی بهبود بخشند. بنابراین فایل ورد پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز را دانلود کنید.

سرمایه اجتماعی سازمان یا بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در تعاملات اجتماعی، قادر است به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع، فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … را امکان پذیر سازد. در واقع سرمایه اجتماعی را می‌توان در کنار سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه‌های اقتصادی، بخشی از ثروت ملی به حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. در مقاله حاضر به تارحچه، تعریف و ابعاد این مقوله بااهمیت مدیریت منابع انسانی سازمان پرداخته شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله