پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

فایل ورد پرسشنامه عارضه یابی منابع انسانی

هدف: سنجش عارضه‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

ابعاد : کارمندیابی، انتخاب، انتصاب

تعداد سوالات : ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی و عملیاتی عارضه یابی منابع انسانی

درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیداکردن مشکلات آن که با عنوان عارضه نامیده می شود، اقدامی حیاتی در فرآیند پیوسته فوق الذکر است. عارضه‌یابی در مفهومی عام به معنای شناسایی و کشف مشکلات و نارسایی‌های موجود در سازمان می‌باشد. هر سازمانی با توجه به ویژگی های خاص خود درگیر مشکلات کوچک و بزرگی می باشد که درک و برطرف نمودن این مشکلات، تا حد زیادی در رشد و توسعه سازمان، موثر خواهد بود. اما بعضی مواقع این مشکلات در سازمان ها پنهان می مانند و زمانی آشکار می شوند که حل آنها مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار بیشتری نسبت به قبل می باشد؛ لذا تشخیص به موقع عارضه‌های سازمانی کمک بسزایی در کاهش هزینه های برطرف کردن آنها می نماید.

شناسایی مشکلات سازمان نیازمند درک کلی از سازمان و آشنایی با جزئیات فرآیندهای سازمانی می باشد که این امر، در سایه کاری دقیق و کارشناسی شده ممکن می باشد. انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت و نظام های مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان فعالیتی بسیار ضروری و گامی از یک پروژه استراتژیک در سازمان است.