پرسشنامه تجارت مشارکتی

دانلود پرسشنامه تجارت مشارکتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : نوآوری سازمانی، محیط، آمادگی سازمانی، فرهنگ تسهیم اطلاعات و بعد فنی

هدف : بررسی شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان

تعریف مفهومی پرسشنامه تجارت مشارکتی

تجارت مشارکتی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت مشارکتی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ممکن جامه عمل پوشانده است. این فناوری، با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید. تجارت مشارکتی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقاء بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد.

در این تجارت بر خلاف تجارت سنتی که همیشه سعی بر از دور خارج کردن دیگر همکاران بوده، برای موفقیت آنها سعی و تلاش می گردد زیرا موفقیت آنها ضامن موفقبت بالاسری ها و شکست آنهانیز باعث شکست بالاسری ها میگردد به همین دلیل شما در این سیستم میبایست سعی بر این داشته باشید که زیر مجموعه های خود را به موفقیت برسانید که همانا ضامن موفقیت شماست و در این حال این نجارت را میتوان تجارت مشارکتی نامید.

با وجود اینکه نمی‌توان گفت برای این کار ریسک مالی چندان بالایی انجام شد اما به علت پر ارزش بودن وقت می توان گفت رسک زمانی انجام شد. از آنجایی که زمان فابل تکرار نخواهد بود باید بهترین استفاده ممکن را انجام داد و با برنامه ریزی از اتلاف زمان جلوگیری کنیم تا سبب به موفقیت رسیدن زیر مجموعه ها و خودمان شویم.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله