پرسشنامه تجارت مشارکتی

دانلود پرسشنامه تجارت مشارکتی

فایل ورد پرسشنامه تجارت مشارکتی

هدف : بررسی شناسائی و تعیین اولویت مهمترین زیرساخت‌های بکارگیری تجارت مشارکتی در سازمان

ابعاد : نوآوری سازمانی، محیط، آمادگی سازمانی، فرهنگ تسهیم اطلاعات و بعد فنی

تعداد سوالات : ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد


تعریف مفهومی تجارت مشارکتی

تجارت مشارکتی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت مشارکتی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ممکن جامه عمل پوشانده است. این فناوری، با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع مینماید. تجارت مشارکتی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقاء بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله