پرسشنامه بازاریابی صادرات

دانلود پرسشنامه بازاریابی صادرات دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی تاثیر استفاده از شیوهای ارتقایی بر دانش و استراتژی صادرات

ابعاد : درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، نمایشگاه‌های تجاری، یارانه صادراتی، جوایز صادراتی، برند محصولات، بیمه صادراتی و بسته بندی محصولات

تعریف مفهومی پرسشنامه بازاریابی صادرات

هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می‌گیرد، باید یک استراتژی صادرات طرح‌ریزی نماید. تدوین طرح یک استراتژی مسئله اصلی هر نوع فعالیت تجاری است. استراتژی مشخص می‌سازد که شرکت به کجا می‌رود وطریق رسیدن به مقصد چیست. استراتزی بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم‌گیری درباره نوع کالا، قیمت وسیاست‌های مربوط به ترویج و توزیع آن کالا است که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نیاز است. یک استراتژی مشخص صادراتی هدف و  مقصود واحدی را جلوه گر می‌سازد که کارمندان شرکت می‌توانند فعالیت‌های خود را در رابطه با آن تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادراتی نیاز است.

بازاریابی صادرات چیست؟

یک برنامه بازاریابی صادرات در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می‌شود. برنامه مذکور مسائل استراتژیک را مد نظر قرار داده و اقدامات عملی مرتبط را جهت انجام مشخص می‌سازد. برنامه یاد شده زمان انجام امور را تعیین کرده و برای هر مرحله آن بودجه‌ای تفصیلی  تهیه می‌نماید. در نهایت برنامه باید به تمامی سوالات مبربوط به اجرای استراتژی صادرات شرکت پاسخگو بوده و شرکت را جهت دستیابی به هدف استراتژیک آن هدایت و راهنمایی نماید. بنابراین برنامه بازاریابی یک شرکت و استراتژی صادرات آن همبستگی زیادی با هم دارند. همچنان که مراحل مختلف برنامه به مورد عمل گذاشته می‌شود باید ارتباط متقابل بین برنامه و استراتژی نیز کماکان تداوم یابد.

گسترش برنامه بازاریابی صادرات نیازمند اتخاذ تصمیماتی در رابطه با چگونگی نقش صادرات در رشد شرکت، وسعت و ماهیت تولیدات مختلف شرکت و بازارهای خارج اهداف مشخص عملکرد صادراتی و سطح تعهد مدیریت در مقایسه با ریسک صادرات است. مناسب بودن یک برنامه به کیفیت اطلاعات اساسی جمع آوری شده و کیفیت تجزیه و تحلیل بعمل آمده در حین انجام فرآیند برنامه‌ریزی بستگی دارد. در این فرآیند مهم است که از مشارکت تمامی سطوح مدیریت برخوردار گردیده و به آنها تفهیم شود که جهت حصول به موفقیت باید کل شرکت خود را ملزم به تحقق اهداف صادراتی آن نمایند. پرسشنامه بازاریابی صادرات برای همین منظور طراحی شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله