پرسشنامه برند لوکس

دانلود انواع پرسشنامه برند لوکس دارای روایی و پایایی و منبع معتبر انگلیسی و فارسی

پرسشنامه نگرش مصرف‌کنندگان به کالای لوکس

ابعاد: کارکرد سازگاری اجتماعی، کارکرد ارزش نمایی، کارکرد لذت‌بخش، کارکرد سودمندی، قصد خرید برند لوکس

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عوامل موثر بر خرید برند لوکس ایرانی

ابعاد: عوامل شخصیتی، عوامل اجتماعی، عوامل مربوط به برند، قصد خرید کالای لوکس

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عوامل موثر بر خرید کالای لوکس

ابعاد: محرک‌های لوکس‌گرایی (قابل‌توجه بودن، نیاز به منحصربه فرد بودن، آگاهی) و ارزش‌های لوکس‌گرایی (نخبه‌گرایی، انحصاری بودن، سلامت)

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شاخص لوکس بودن کریستودولایدز

ابعاد اصلی: نگرش‌های غیرشخصی (شهرت، منحصربه‌فرد بودن و کیفیت) و نگرش‌های شخصی (لذت گرایی و ارزش اجتماعی)

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۷ درجه

تعاریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه برند لوکس

برندسازی لوکس Luxury branding فعالیت‌های بازاریابی و مدیریت برند با هدف ترفیع و شناساندن نام تجاری به عنوان کالایی باارزش و متمایز کننده سطح اجتماعی می‌باشد.

کالای لوکس : کالای لوکس (Luxury good) کالایی است که حساسیت قیمت برای آن معکوس با کالاهای عادی است. یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می‌یابد اما بیش از تغییرات درآمد و در تضاد با کالای ضروری است که درصد تغییرات تقاضا برای آن کمتر از درصد تغییرات درآمد است. کالای تجملی اغلب معادل کالای لوکس است. پرسشنامه کالای لوکس دارای چند بعد مهم است که عبارتند از:

عملکرد سازگاری اجتماعی کالای لوکس : عملکرد سازگاری اجتماعی یا Social-adjustive function به کارکرد یک کالای مصرفی برای ایجاد منزلت اجتماعی فرد دلالت دارد. چقدر استفاده از یک کالای لوکس موجب می‌شود تا فرد جایگاه ویژه‌ای در اجتماع پیدا کند و از سوی دیگر یک فرد چقدر افراد را براساس کالاهای لوکس قضاوت می‌کند.

عملکرد ارزش نمایی کالای لوکس : عملکرد ارزش نمایی یا Value-expressive function بر تمایل به خرید و استفاده از کالاهای لوکس جهت تعیین هویت فردی دلالت دارد. براساس این متغیر میزان تمایل استفاده فرد از یک برند برای خودنمایی و جلب توجه را مورد سنجش قرار می‌دهد.

عملکرد لذت گرایی کالای لوکس : عملکرد لذت گرایی یا Hedonic function بر تمایل به خرید و استفاده از کالاهای لوکس جهت احساس خوشی و لذت دلالت دارد. این متغیر میزان تمایل استفاده فرد از یک برند برای لذت بردن و احساس خوشی و نشاط را مورد سنجش قرار می‌دهد. بنابراین پرسشنامه برند لوکس را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله