پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

دانلود پرسشنامه بازاریابی دیجیتال دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

 • پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال دارای ۴ عامل و ۲۶ گویه
 • پرسشنامه ارزیابی بازاریابی دیجیتال از دیدگاه مشتریان دارای ۵ عامل و ۲۵ گویه
 • فرم کوتاه پرسشنامه بازاریابی دیجیتال دارای ۸ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

دانلود کل مجموعه پرسشنامه‌ها به صورت یکجا

درباره پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

برای سنجش و ارزیابی بازاریابی دیجیتالی سه مقیاس تهیه و تدوین گردید:

مقیاس ارزیابی بازاریابی دیجیتالی از دیدگاه سازمان

گاهی لازم است تا کسب‌وکارها وضعیت عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتالی خود را مورد پایش قرار دهند. برای این منظور باید از مقیاسی استاندارد استفاده نمایند. در یک مطالعه میدانی چنین مقیاسی مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. در نهایت ۴ عامل اصلی و ۲۶ گویه شناسایی شد که عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی بازاریابی دیجیتال (۸ گویه)
 • درگیری و مشارکت مشتری (۶ گویه)
 • استفاده از شبکه‌های اجتماعی (۷ گویه)
 • عملکرد بازاریابی دیجیتال (۵ گویه)

مقیاس ارزیابی بازاریابی دیجیتالی از دیدگاه مشتریان

در برخی از پژوهش‌ها لازم است تا بازاریابی دیجیتالی از دیدگاه مشتریان مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت نوع پرسش‌هایی که باید مطرح شود متفاوت خواهد بود. یک مطالعه معتبر به طراحی مقیاسی برای این منظور پرداخته شد. در نهایت ۵ عامل اصلی و ۲۵ گویه شناسایی شد که عبارتند از:

 • میزان استفاده از ابزارهای آنلاین (۴ گویه)
 • سهولت استفاده (۵ گویه)
 • سودمندی ادراک‌شده (۶ گویه)
 • لذت استفاده (۴ گویه)
 • ریسک ادراک‌شده (۶ گویه)

فرم کوتاه پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

گاهی نیز لازم است تا از پرسشنامه‌ای با فرم کوتاه استفاده شد. یک مطالعه میدانی با هدف طراحی و اعتبارسنجی فرم کوتاه مقیاس بازاریابی دیجیتالی انجام شد و در نهایت ۸ گویه برای این منظور شناسایی گردید.

تعریف مفهومی: بازاریابی دیجیتال نوعی از بازاریابی است که از طریق کانال‌های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام می‌شود. در این روش، از تمامی ظرفیت‌ها و کانالهای ممکن و موجود در دنیای دیجیتال استفاده می‌شود تا اطلاعات به مشتری یا مصرف‌کننده رسانده شود. به بیان دیگر دیجیتال مارکتینگ، دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از روشها و ابزارهایی است که دنیای فناوری دیجیتال  آن را ممکن می‌سازد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله