پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

دانلود پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

فایل ورد پرسشنامه بازاریابی دیجیتال

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال

دارای ۴ بعد : برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، حضور در شبکه‌های اجتماعی، مشتری محوری و عملکرد بازاریابی دیجیتال

تعداد سوالات:  ۲۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع شناسی : مقاله فارسی

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال نوعی از بازاریابی است که از طریق کانال‌های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام می‌شود. در این روش، از تمامی ظرفیت ها و کانالهای ممکن و موجود در دنیای دیجیتال استفاده می‌شود تا اطلاعات به مشتری یا مصرف کننده رسانده شود. به بیان دیگر دیجیتال مارکتینگ، دستیابی به اهداف بازاریابی با استفاده از روشها و ابزارهایی است که دنیای فناوری دیجیتال  آن را ممکن می‌سازد. باید توجه داشت که دیجیتال مارکتینگ در خلاء رخ نمی‌دهد و زمانی بهترین اثربخشی را دارد که به صورت یکپارچه با دیگر استراتژیها و روشهای ارتباطی، مانند ارتباط چهره به چهره، تلفن و… به کار گرفته شود.

بازاریابی دیجیتال این امکان را مصرف کنندگان می‌دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه‌ها اینترنتی اقدام کنند. خرید دیجیتال براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه بر اساس ظواهری مانند شکل، تصویر، اطلاعات و تبلیغات استوار است، پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با سایت ها بستگی دارد.

پیوست: بازاریابی دیجیتال

عملکرد بازاریابی دیجیتال از دیدگاه مشتریان و از دیدگاه سازمانی قابل بررسی است. اصل پرسشنامه بازاریابی دیجیتال از دیدگاه کارکنان سازمان طراحی شده است ولی توسط سایت پارس مدیر یک پرسشنامه نیز پیوست شده است که میزان موفقیت ابزارهای تحارت آنلاین را از دیدگاه مشتریان مورد بررسی قرار داده است.