پرسشنامه اینترنت اشیاء

دانلود پرسشنامه اینترنت اشیاء دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد همراه با شیوه تفسیر

پرسشنامه شماره ۱: بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا

ابعاد: درک سودمندی، درک سادگی استفاده، اعتماد، نفوذ اجتماعی، درک خوشایندی، درک کنترل رفتار، پذیرش فناوری اینترنت اشیا

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شماره ۲: بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کنترل موجودی

ابعاد: فناوری، هوشمندسازی و نوآوری

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اینترنت اشیاء

عبارت اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی، از جمله اشیا بی جان، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آن‌ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت اشیا IoT با فراهم سازی دسترسی آزاد به زیرمجموعه‌های انتخابی از داده‌ها برای بهبود مجموعه‌ای از سرویس‌های دیجیتالی، قادر به ترکیب یکپارچه و شفاف تعداد زیادی از سیستم‌های نهایی ناهمگن و مختلف می‌باشد.

تعریف مفهومی: اینترنت اشیاء Internet of Things (IoT) به‌طور کلی به اشیا و تجهیزات محیط پیرامون‌مان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند، اشاره دارد. اینترنت چیزها به زبان ساده، ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم می‌تواند به سادگی ارتباط یک گوشی هوشمند با تلویزیون، یا به پیچیدگی نظارت بر زیرساخت‌های شهری و ترافیک باشد. از ماشین لباسشویی و یخچال گرفته تا پوشاک؛ این شبکه بسیاری از دستگاه‌های اطراف ما را در برمی‌گیرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش اینترنت اشیاء از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۷ سازه اصلی و ۲۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله