پرسشنامه فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات

فایل ورد پرسشنامه فناوری اطلاعات

هدف: بررسی وضعیت فناوری اطلاعات

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی فناوری اطلاعات

براساس تعریف انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA)، فناوری اطلاعات Information Technology یا IT به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد. به‌طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات. فناوری اطلاعات به کلیه فناوری‌هایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند.

مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان یکی از مباحث عمده سازمانی است. در گذر زمان تغییر اندکی در عبارت فناوری اطلاعات داده می‌شود تا این اصطلاح به‌طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد؛ بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند.