پرسشنامه مدیریت تنوع

دانلود پرسشنامه مدیریت تنوع دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

دانلود پرسشنامه مدیریت تنوع

درباره پرسشنامه مدیریت تنوع

مدیریت تنوع فعالیت‌هایی با هدف تشویق کارکنان با پیشینه‌های متفاوت در یک ساختار سازمانی واحد است. نیروی انسانی متنوعی با سوابق کاری، خانوادگی، قومی یا تحصیلی متفاوتی در سازمان فعالیت می‌کنند. تنوع نیروی کار می‌تواند مزیت‌ها و معایب متفاوتی را برای سازمان در پی داشته باشد.

به طور کلی مدیریت تنوع به توانایی شرکت در فعالیت‌های استخدام، حفظ و تسهیل روابط کاری میان افراد با یک زمینه متفاوت برمی­‌گردد. نهضت مدیریت تنوع، منجر به تغییرهای مثبتی شده، که سازمان را به گونه داوطلبانه در یک فرایند طراحی و انتقال فرهنگی، به طور سیستماتیک و در راستای حذف هرگونه محرومیت درگیر می­‌کند.تنوع به صورت یک شمشیر دو لبه ظاهر شده است. اگر خوب مدیریت شود، فرصت را برای خلاقیت و نوآوری ایجاد می­‌کند. از طرف دیگر اگر مدیریت مناسبی نداشته باشد، احتمال می‌رود که اعضای گروه ناراضی شوند. در این صورت هویت هدف‌های سازمانی و گروهی از بین برود.

این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه مهارت های مدیریت تنوع مذهبی، مدیریت تنوع قومی و مدیریت تنوع زبانی می باشد. شماره گویه های مربوط به این ابعاد به قرار زیر است:

  • مهارت‌های مدیریت تنوع قومی- نژادی: سوالات ۱ تا ۵
  • مـهارت‌های مدیریت تنوع دینی- مذهبی: سوالات ۶ تا ۱۰
  • مهارت­‌های مدیریت تنوع زبانی: سوالات ۱۱ تا ۱۶

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش سهرابی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. آنها برای تعیین روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده کردند که مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت و مقادیر آنها بالای ۰/۷ بدست آمد. بنابراین پرسشنامه مدیریت تنوع دارای روایی و پایایی است و می‌توان در پژوهش از آن بهره گرفت.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله