محیط فیزیکی کار

دانلود پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : تجهیزات، طراحی، فضا، محیط و بهداشت

تعریف مفهومی محیط فیزیکی سازمان

در این پرسشنامه باید بین ابرسیستم محیط، محیط درونی و محیط فیزیکی تمایز قایل شد.

محیط سازمان: محیط سازمان بعنوان مجموعه‌ای مرکب از نیرو هایی تعریف شده که عملکرد سازمان را متأثر ساخته ولی سازمان نسبت به آن کنترل کمی داشته یا اصلاً هیچ کنترلی ندارد. بعبارت دیگر، محیط عبارتست از: مجموعه عواملی که تغییردر ویژگی‌های آنها در سازمان اثر گذاشته و همچنین تمام عواملی که ویژگی‌هایشان بر اثر رفتار سازمان تغییر نمایند.

محیط درونی: محیط درونی نیز شامل کلیه جنبه‌های داخلی سازمان است که مدیریت سازمان و کارکنان می‌توانند بر آن تاثیر بگذارند. محیط درونی شامل جنبه‌های نرم، جنبه‌های قانونی و مقررات و جنبه‌های سخت افزاری می‌شود. این جنبه از محیط نیز در پرسشنامه حاضر ملاک نیست.

محیط فیزیکی: منظور از محیط فیزیکی کار شامل اسباب و اثاثیه، تجهریزات داخلی، دکوراسیون و نمای سازه درونی سازمان است. محیط فیزیکی کار به ساختمان، اتاق‌ها، دکوراسیون، تجهیزات، ابزار و نحوه چیدمان آنها در محل کاری کارکنان یک سازمان گفته می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای ارزیابی محیط فیزیکی کار از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این ابعاد در چهار بعد طراحی، فضا، محیط و بهداشت و از طریق پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.

تمامی عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام یا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می‌گذارند. معنی واژه محیط نامحدود است ولی در تجزیه وتحلیلی که در اینجا صورت می‌گیرد تنها جنبه هایی از محیط مورد توجه است که سازمان نسبت به انها حساسیت دارد و برای بقا وادامه حیات خود باید در برابر انها از خود واکنش نشان دهد. با تجزیه و تحلیل قلمرو سازمان(در درون بخشهای خارجی)میتوان محیط سازمان را درک کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله