پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان

دانلود پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان

فایل ورد پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان

هدف : بررسی ویژگی‌های محیط فیزیکی سازمان

ابعاد : تجهیزات، طراحی، فضا، محیط و بهداشت

تعداد سوالات : ۱۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی محیط فیزیکی سازمان

در این پرسشنامه باید بین ابرسیستم محیط، محیط درونی و محیط فیزیکی تمایز قایل شد.

محیط سازمان : محیط بعنوان مجموعه ای مرکب از نیرو هایی تعریف شده که عملکرد سازمان را متأثر ساخته ولی سازمان نسبت به آن کنترل کمی داشته یا اصلاً هیچ کنترلی ندارد . بعبارت دیگر ، محیط عبارتست از: مجموعه عواملی که تغییردر ویژگیهای آنها در سازمان اثر گذاشته و همچنین تمام عواملی که ویژگیهایشان بر اثر رفتار سازمان تغییر نمایند.

محیط درونی : محیط درونی نیز شامل کلیه جنبه‌های داخلی سازمان است که مدیریت سازمان و کارکنان می‌توانند بر آن تاثیر بگذارند. محیط درونی شامل جنبه های نرم، جنبه های قانونی و مقررات و جنبه های سخت افزاری می شود. این جنبه از محیط نیز در پرسشنامه حاضر ملاک نیست.

محیط فیزیکی : منظور از محیط فیزیکی شامل اسباب و اثاثیه، تجهریزات داخلی، دکوراسیون و نمای سازه درونی سازمان است که در چهار بعد طراحی، فضا، محیط و بهداشت و از طریق پرسشنامه محیط فیزیکی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.