تسهیم دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

محتویات: فایل ورد پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

هدف: بررسی تسهیم دانش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر انگلیسی و فارسی : دارد

ابعاد: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان و دانش استراتژیک

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تسهیم دانش

تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است، به بیان دیگر تسهیم دانش به عنوان اقدامی تعریف می شود که افراد طی آن اطلاعات مربوط را میان دیگران منتشر می کنند. تسهیم دانش را به عنوان مجموعه ای از رفتارهایی که باعث مبادله اطلاعات با دیگران می شود تعریف می کنند. براساس دیدگاه نانسی دیکسون وقتی می گوییم فردی دانش خود را تسهیم می کند، به این معنی است که آن فرد، فرد دیگری را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود راهنمایی می کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. بعلاوه فردی که دانش خود را تسهیم می کند (فراقی، کتاب مدیریت دانش).

ابعاد تسهیم دانش دیکسون