پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد

دانلود پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد و پرسشنامه رابطه سازمان با مردم دارای روایی و پایایی

  • پرسشنامه میزان ارائه خدمات توسط سازمان‌های مردم نهاد
  • پرسشنامه رابطه سازمان با مردم

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد مقیاس سازمان مردم‌نهاد: خدمات حمایتی، آموزشی، بهداشتی و اشتغال شامل ۲۶ گویه

ابعاد مقیاس رابطه سازمان با مردم: اطمینان، کنترل دوطرفه، رضایت از رابطه، تعهد در رابطه و حل مشکل و ۲۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد

سازمان مردم‌نهاد (سمن) یا سازمان عمومی غیردولتی یا NGO (Non governmental Organization) در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردْ فردِ مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

تعریف مفهومی: یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعه‌ای از شهروندان یک یا چند کشور است که نوع فعالیت آن به منظور پاسخگویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می‌نماید تعیین می‌شود. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجهٔ این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه‌های مشترک تأمین می‌شود.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش میزان ارائه خدمات توسط سازمان‌های مردم نهاد با پرسشنامه سازمان مردم‌نهاد سنجیده می‌شود. این مقیاس از ۴ سازه اصلی و ۲۶ گویه با طیف لیکرت تشکیل شده است. برای هر گویه نمره نهایی بین یک تا پنج می‌باشد و می‌توان میانگین امتیازات هر سازه را براساس گویه‌های آن محاسبه کرد. شرح بیشتر در فایل پرسشنامه قرار دارد.

شیوه تفسیر: امتیازات خود را از ۲۶ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۶ و حداکثر ۱۳۰ خواهد بود.

  • نمره بین  ۲۶ تا ۴۳: میزان ارائه خدمات توسط سازمان‌های مردم نهاد در حد پایینی است.
  • از نمره ۴۳ تا ۸۶: میزان ارائه خدمات توسط سازما‌ن‌های مردم نهاد در حد متوسطی است.
  • نمره بالاتر از ۸۶: میزان ارائه خدمات توسط سازمان‌های مردم نهاد در حد بالایی است.
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله