زبان انگلیسی حسابداری

دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی حسابداری

کتاب زبان انگلیسی حسابداری

نام کتاب: انگلیسی برای دانشجویان حسابداری

نام کتاب به زبان اصلی: English for students of accounting

ناشر: انتشارات نوین‌پویای عسکری

نویسندگان: دکتر مازیار حبیبی، آرش حبیبی و غلامحسین شعبانی

نوع فایل: فایل PDF متن کامل کتاب

پسورد: parsmodir.com

دانلود رایگان تست‌های کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان حسابداری

نسخه الکترونیک این کتاب موجود نیست. کتاب زبان حسابداری را از کتاب فروشی های معتبر خریداری کنید. کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان حسابداری به صورت درس و تست ارائه شده است. ابتدا یک درس حسابداری با واژگان ضروری آماده شده است. در پایان هر درس نیز تست ها مربوط به آن درس ارائه شده است. در نهایت نیز واژگان کلیدی درس توضیح داده شده است. تست ها دارای پاسخنامه است.