پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۸

دانلود پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۸ به صورت تشریحی (ویژه مدیریت و علوم انسانی)

آزمون زبان عمومی دکتری در سال ۱۳۹۸ شامل ۳۰ سوال یعنی سوالات ۱۳۱ تا ۱۶۰ بوده است. مدت پاسخگویی به سوالات آزمون زبان همراه با سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۹۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. سوالات آزمون زبان برای تمامی دانشجویان گرایش‌های مختلف مدیریت یکسان و مشابه کلیه رشته‌های علوم انسانی است. در این فایل آموزشی کوشش شده است تا پاسخنامه زبان عمومی دکتری ارائه شود. دقت کنید کلید پاسخ‌های صحیح توسط وزارت علوم منتشر شده است و جواب سوالات براساس پاسخنامه کلیدی منتشر شده در سایت سازمان سنجش قابل راستی آزمایی است. تجربه ده ساله آزمون زبان دکتری مدیریت نشان داده است سوالات تکراری بسیار زیاد است. بنابراین مطالعه این سوالات به دانشجویان مدیریت توصیه می‌شود.

سوالات این آزمون در سه دسته ارائه شده است:

  • بخش اول گرامر Grammar
  • بخش دوم: درک لغت Vocabulary
  • بخش سوم: درک متن Reading Comprehension

دانلود پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۸

بخش اول: گرامر

بخش اول شامل سوالات گرامر زبان انگلیسی است:

PART A: Grammar
Directions: Select the answer choice (I), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then, mark the correct choice on your answer sheet.

راهنمایی: گزینه مناسب را از بین ۱ تا ۴ برای جاهای خالی انتخاب کنید. سپس گزینه مناسب را در پاسخنامه تیک بزنید.

When shopping for the finest, freshest ingredients, always purchase organic meats, vegetables, and condiments when possible.
I) to shop 2) it is shopped 3) are shopping 4) shopping

هنگام ……. بهترین و تازه ترین مواد اولیه، همیشه گوشت، سبزیجات و چاشنی‌های ارگانیک را در صورت امکان خریداری کنید.

براساس قاعده افعال جراند در اینجا گزینه صحیح فعل خریدن است و جای خالی باید با کلمه «خرید» پر شود. بنابراین گزینه shopping انتخاب می‌شود. برای توضیحات بیشتر در مورد قاعده گرامری پاسخ به این سوال، پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۸ را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله