آزمون زبان EPT

آشنایی با آزمون زبان EPT

یکی از آزمون هایی که امروزه زیاد به آن اشاره ایی نمی شود آزمون زبان EPT می باشد که توسط دانشگاه آزاد قبل از آزمون جامع اخذ می‌گردد.

آزمون EPT مخفف (English Proficiency Test) ؛ معنی آن «آزمون تسلط به زبان انگلیسی » می باشد.

این آزمون از ۱۰۰ سوال به شرح زیر تشکیل شده است :

۳۰ سوال (Reading)

۳۵ سوال (Vocabulary)

۳۵ سوال (Grammar)

برای پاسخگویی به بخش (Reading) می توان از کتاب (Longman –Preparation Course for the Toefl Test) استفاده نمود.

برای پاسخگویی به بخش (Vocabulary) مطالعه کتب ۵۰۴ واژه و (Essential Words for Toefl) توصیه می شود.

و برای پاسخگویی به بخش Grammar کتاب گرامر کامل Betty Azar توصیه می گردد.

همچنین می توان از بخش همان کتاب (Longman –Preparation Course for the Toefl Test) نیز کمک گرقت .

مدت اعتبار این آزمون ۲ سال می باشد.

ترجمه متن و مقاله انگلیسی به فارسی، تمام گرایش های مدیریت و مهندسی صنایع
مدیر واحد ترجمه؛ سمیه زارعی: ۰۹۳۳۳۴۸۰۰۶۵
آدرس مکاتبه: Tarjommeh@gmail.com
ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی