آزمون MSRT

نحوه ثبت نام و آشنائی با آزمون MSRT یا MCHE

آزمون MCHE که جدیدا با عنوان آزمون MSRT شناخته می شود.

MCHE: The test of Ministry of Culture & Higher Education (آزمون وزارت فرهنگ و آموزش عالی)

MSRT: The test of Science, Research & Technology (آزمون وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

این آزمون یکی از آزمون هایی است که مدرک آن مورد تایید دانشگاه های داخلی می باشد . این آزمون جدیدا توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد.

درباره آزمون MSRT

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

بخش مهارت شنیداری (Listening Comprehension) شامل ۳۰ سوال شنیداری در ۱۵ دقیقه

گرامر و ساختار (Structure and Written Expression) شامل ۳۰ تست در ۲۰ دقیق

مهارت درک مطلب (reading comprehension) شامل ۴۰ تست در ۴۰ دقیقه

جهت آمادگی برای بخش (Structure and Written Expression) می توان همانند آزمون تولیمو از کتاب (TOEFL Flash Grammar) یا کتاب گرامر Betty Azar استفاده کرد.

برای بخش (reading comprehension) از کتب Essential Words for TOEFL -504 words استفاده نمود.

برای تست زنی می توان از کتاب کتاب های مرجع آزمون زبان MSRT، همچنین می توان از کتاب (Preparation for TOEFL test) نیز برای تست زنی استفاده نمود.

برای ثبت نام و اطلاع از محل و زمان این آزمون می توان به سایت وزارت علوم مراجعه نمود .

نمره قبولی در این آزمون ۵۰ به بالااست که البته در مواردی بسته به دانشگاه مورد نظر متغیر است و از ۴۵ تا ۷۵ تغییر می کند.

سامانه آزمون MSRT