گردشگری بازرگانی

در سفرهایی که با هدف گردشگری بازرگانی و تجارت انجام می‌شود، مسافر در گردهمایی ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها، شوراها، برنامه‌های مذهبی، تبلیغی و کارهای حرفه‌ای یا تخصصی شرکت می‌کند. یکی از مهم ترین پدیده‌های قابل مشاهده در سفرهای بازرگانی سفر چند منظوره است؛ به این معنی که مسافر می‌تواند با یک سفر، چندین هدف را تأمین کند، برای مثال هنگامی که فردی با هدف بازرگانی به همراه همسرش سفر می‌کند، یا زمانی که تعطیلات خانوادگی با مسافرت بازرگانی یا شرکت در سمینار هم زمان شود، نوعی مسافرت دو منظوره مشاهده می‌شود. کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس بیشترین مسافران تجاری را به خود جلب می نمایند حتی در آمریکا ۲۵ درصد مسافران را این نوع گردشگران تشکیل می دهند. به دلیل وضعیت اقتصادی ایران و نیز اوضاع سیاسی سفرهای تجاری بیشتر از داخل به خارج از کشور می باشد.

اگرچه گردشگری تجاری و همایش‌محور، پدیده‌ای مدرن است که تقریباً در ۶۰ سال گذشته توسعه پیدا کرده ولی سفر کردن برای اهداف سیاسی، ملاقات و تجارت به دوره باستان یعنی عصر رومیان و یا حتی قبل‌تر برمی‌گردد. گردشگری تجاری در شکل معاصر خود، طی سال‌های اخیر به‌طور تصاعدی رشد کرده و از دهه ۱۹۹۰ میلادی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در تسهیلات برگزاری همایش‌ها صورت گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد که گردشگری تجاری در ۱۰ سال اخیر، ۵۳ درصد رشد کرده و مخارج گردشگران تجاری در بریتانیا تا اوایل دهه اول این قرن از مخارج گردشگران فراغتی فراتر رفته است. این مخارج قریب به یک سوم از مخارج کل گردشگران بوده است.
بحث‌های زیادی پیرامون اصطلاح گردشگری تجاری وجود دارد. زیرا بسیاری از پژوهشگران و متصدیان، تجارت و گردشگری را دو مقوله‌ی متضاد می‌دانند. امروزه، تمایز قائل شدن بین زمان کار و فراغت دشوار است و ترکیب این دو پدیده را می‌توان در مقیاس وسیع‌تری مشاهده کرد. برای مثال، بسیاری از هتل‌های تجاری، اکنون دارای زمین‌های گلف یا چشمه‌های آب گرم هستند و بسیاری از هتل‌های تفریحی نیز از امکانات برگزاری همایش و دسترسی به اینترنت برخوردارند. دیویدسون و کوپ بین سفر تجاری و گردشگری تجاری تمایز قائل می‌شوند و بیان می‌کنند که گردشگری تجاری به مناسبتی انجام می‌شود و عمدتاً حالت گروهی دارد (برای نمونه ضیافت‌های شرکتی، نمایش‌های تجاری، همایش‌ها و سفرهای تشویقی). سواربروک و هورنر بر این باورند که سفر تجاری، افراد را از یک مکان به مکان دیگر می‌کشاند و همواره با عنصر گردشگری همراه نیست. (ملاقات‌ها، همایش‌ها و سمینارهای یک روزه). با وجود این، بیشتر پژوهشگران و متصدیان معتقدند که به هیچ عنوان تفاوت آشکاری بین سفر تجاری و گردشگری تجاری وجود ندارد.

ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری

فصل دوم انواع گردشگری شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری تهیه شده است. فصل دوم انواع گردشگری شامل فهرست کامل منابع بوده و به صورت فایل ورد قابل ویرایش می‌باشد.

10000 تومان – خرید