کتاب مدیریت اقتضائی

عنوان: کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ سازمانی

نویسنده : دیانا سی. فنیری

مترجم : ناصر میرسپاسی

زمینه: تئوری سازمان و مدیریت

نوع فایل : PDF

تعداد صفحات : ۲۷ صفحه

دانلود کتاب مدیریت اقتضایی

درباره کتاب مدیریت اقتضائی

کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ‌های سازمانی نوشته دیانا سی. فنیری توسط ناصر میرسپاسی ترجمه شده است. بحث مدیریت اقتضایی یکی از مباحث مطرح در دروس تئوری سازمان و مدیریت است. خلاصه کتاب مدیریت اقتضائی در ۲۷ صفحه تهیه شده است و برای آشنائی کلی با این مبحث کافی است. نظریه مدیریت اقتضایی توسط استونر در سال ۱۹۹۵ مطرح شد. این نظریه بیان می‌دارد که در مدیریت چیزی به نام بهترین شیوه وجود ندارد.

هیچ برنامه، ساختارسازمانی، سبک رهبری، شیوه کنترل و…. که متناسب باهمه موقعیت‌ها باشد دربین نیست. بلکه مدیرباید طرق مختلفی که متناسب باموقعیت‌های مختلف باشد را جستجو و پیدا کن. این نظریه نیز همانند سایرنظریه‌های مدیریت، برمبنای کاربرد مفاهیم و اصول مکتب‌ها و نظریه‌های ماقبل خود پدید آمد. نظریه مدیریت اقتضایی براین اندیشه است که چون موقعیت‌ها مختلف است نتایج نیز مختلف است. ازاین رو تاکید این نظریه برتناسب بین شیوه انجام کارهای سازمانی و ویژگی موقعیت هاست. دیانا سی فردی در کتاب مدیریت اقتضائی کوشیده است تا این مفهوم را به خوبی تشریح نماید. میرسپاسی نیز با ترجمه ذقیق و هوشمندانه خود، به خوبی حق مطلب را ادا کرده است.

نظریه مدیریت اقتضایی Contingency theory یک تئوری سازمانی است که ادعا می‌کند بهترین روش برای مدیریت، رهبری یا تصمیم‌گیری سازمانی یا شرکت وجود ندارد. شیوه مدیریت سازمانی موفق به شرایط داخلی و خارجی متعددی بستگی دارد. این نظریه نیز در زمینه تئوری‌های مدیریت کلاسیک دسته‌بندی می‌شود. نظریه پردازان سنتی مدیریت تلاش می‌کردند تا بهترین راه برای فعالیت مدیران را در وضعیتهای گوناگون شناسایی کنند. نقد اصلی این نظریه آن است که سازمان را اسیری در چنگال محیط می‌بیند.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله