کتاب تصمیم گیری مالی

دانلود کتاب تصمیم گیری در مسایل مالی – لاتین و فارسی

مرکز دانلود کتاب پارس مدیر : کتاب تصمیم گیری مالی

نام کتاب : تصمیم گیری در مسائل مالی

نام اصلی کتاب : financial management analysis workbook

نویسنده : فرانک فبوزی

نوع فایل : ترجمه فارسی تمام فصول کتاب – فایل ورد

زبان اصلی کتاب تصمیم گیری در مسایل مالی نوشته فرانک فبوزی از لینک زیر قابل دانلود است.

درباره کتاب تصمیم گیری مالی

فرانک فبوزی در کتاب تصمیم گیری مالی معتقد است مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است. تعریف مدیریت مالی: مدیریت مالی مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی: هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.