کتاب تصمیم گیری مالی

عنوان: کتاب تصمیم‌گیری مالی

نام اصلی کتاب : financial management analysis workbook

نویسنده : فرانک فبوزی

نوع فایل : ترجمه فارسی تمام فصول کتاب

نوع فایل: ورد قابل ویرایش

زبان: انگلیسی

دانلود کتاب تصمیم‌گیری مالی

درباره کتاب تصمیم‌گیری مالی

فرانک فبوزی در کتاب تصمیم‌گیری مالی معتقد است مدیریت اثربخش و کارا پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است. این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلندمدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه‌مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر می‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است. مدیریت مالی، مدیریت هزینه و مصارف به صورت کارا و اثربخش می‌باشد. هدف مدیریت مالی بهبود عملکرد مالی و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.

تصمیم‌گیری مالی و حسابداری یکی دیگر از کارکردهای مهم است که یک مدیر مالی باید انجام دهد. تصمیم‌گیری عاقلانه در مورد زمان، مکان و چگونگی کسب درآمد باید مهم باشد. وجوه نقد را می‌توان از راه‌ها و کانالهای مختلفی به دست آورد. به طور گسترده باید نسبت صحیحی از سهام و بدهی حفظ شود. این ترکیب سرمایه و بدهی به عنوان ساختار سرمایه یک شرکت شناخته شده است.

یک سازمان تمایل دارد که بیشترین سود را داشته باشد. وقتی ارزش بازار سهام یک سازمان حداکثر باشد، این نه تنها نشانه‌ای از رشد برای سازمان است بلکه ثروت سهامداران را نیز به حداکثر می‌رساند. از طرف دیگر استفاده از بدهی بر ریسک و بازده سهامدار تأثیر می‌گذارد. این خطرناک تر است اگرچه ممکن است بازده صندوق‌های سهام را افزایش دهد.

یک ساختار اقتصادی سالم، به حداکثر رساندن بازده سهامداران با حداقل ریسک گفته می‌شود. در چنین سناریویی ارزش بازار بنگاه به حداکثر می‌رسد و از این رو یک ساختار بهینه سرمایه حاصل می‌شود. به غیر از حقوق صاحبان سهام و بدهی، ابزارهای دیگری نیز وجود دارد که در تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه بکار می‌رود.

4 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله