مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

نام کتاب: مدیریت منابع انسانی

نویسنده: مایکل آرمسترانگ

نوع فایل: فایل خلاصه کتاب به صورت PDF

تعداد صفحات: ۳۶ صفحه فارسی

درباره کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ

آرمسترانگ [Armstrong] مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به عنوان یک رویکرد کلی به منابع انسانی در جهت اهداف و جهت گیریهای سازمانی در نظر گرفته است. مدیریت منابع انسانی نوعی رویکرد مدیریت بر کارکنان است که بر چهار اصل اساسی منابع انسانی، تلفیق استراتژی، فرهنگ و ارزش‌های سازمان، همکاری و تعهد کارکنان استوار است.

مدیریت منابع انسانی هم از ویژگی کار مداری و هم انسان مداری برخوردار است. این ویژگی تاکید بر این دارد که راهبردهای منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شوند و حصول اهداف آن را مورد حمایت قرار دهند. کتاب مدیریت منابع انسانی آرمسترانگ یکی از منابع دکتری آزاد مدیریت است. کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل نوشته مایکل آرمسترانگ توسط اعرابی و ایزدی ترجمه  و در دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شده است.