کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

عنوان: کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

نویسنده: ناصر میرسپاسی

نوع فایل: فایل خلاصه کتاب به صورت PDF

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه

تهیه کننده : رقیه غلامی

ناشر : انتشارات میر

برای خرید این کتاب با ناشر ارتباط بگیرید.

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی میرسپاسی

تعداد اسلایدها: ۲۱۰ اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: pptx پاورپوینت

برای خرید این کتاب با ناشر ارتباط بگیرید.

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تألیف دکتر ناصر میرسپاسی است. این کتاب جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی است. برای مدیریت منابع انسانی پیشرفته در کارشناسی ارشد مدیریت نیز استفاده می‌شود. در این کتاب میرسپاسی به مباحث استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمان می‌پردازد و روابط کار را بررسی می‌کند.

فصل اول: کلیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی

روند تاریخی مدیریت منابع انسانی و جهانی سازی؛ جهانی سازی و تحولات آن؛ نگاهی به تحولات نیروی انسانی در ایران؛ سیر تحول مدیریت و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی؛ تئوری کلاسیک و مدل ماشینی سازمان؛ تئوری نئوکلاسیک و مدل‌های انسانی سازمان؛ نظریه سیستمی؛ تفکر سیستمی؛ نگرش اقتضائی؛ عوامل مهم در نگرش اقتضایی؛ ساختار سازمانی و منابع انسانی؛ سازماندهی و مدیریت بر مبنای اصول؛ مدیریت استراتژیک و مکاتب آن؛ مکاتب تجویزی؛ مکاتب توصیفی؛ نگرش اقتضایی در انتخاب مکتب مناسب؛ مدیریت راهبردی منابع انسانی؛ مدیریت اقتضایی؛ محیط سازمان؛ چرخه عمر سازمان؛ فرهنگ سازمانی

فصل دوم: نظام جبران خدمت

نظام جبران خدمت؛ تئوری‌های جبران خدمت: (حقوق و مزایا)؛ تئوری‌های کلان؛ مزد اجتماعی؛ تئوری‌های کنترل مزد؛ توجیه نئو کلاسیک؛ تئوری‌های خرد؛ تئوری‌های خرد خرد؛ تعریف استراتژی جبران خدمت

فصل سوم: نظام تأمین و تعدیل نیروی انسانی

طرح‌ریزی منابع انسانی؛ پیش‌بینی عرضه و تقاضای منابع انسانی؛ روش‌های پیش‌بینی تقاضا؛ روش تجزیه و تحلیل جابه‌جایی‌های داخلی؛ روش استفاده از جدول جایگزینی؛ روش احتمالی؛ ارزیابی عملکرد طرح؛ مراحل ارزیابی و کنترل؛ مدیریت امور استخدامی؛ کارمندیابی؛ منابع تأمین نیروی انسانی سازمان؛ محاسن منابع داخلی/ معایب منابع خارجی؛ معایب استفاده از منابع داخلی / محاسن استفاده از منابع خارجی؛ استراتژی انتخاب یا گزینش؛ مراحل انتخاب؛ مصاحبه استخدامی؛ محاسن استفاده از آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی؛ انتقادات آزمون‌ها و مصاحبه‌ها؛ آموزش مقدماتی ورود به سازمان؛ انتخاب و انتصاب با نگرش جهانی سازی؛ توصیه‌هایی برای اعزام مدیران به کشورهای دیگر

فصل چهارم: نظام بهسازی منابع انسانی

محیط درون سازمانی؛ مدیریت عملکرد؛ محاسن اعمال مدیریت عملکرد؛ تعریف ارزیابی عملکرد؛ نظریه‌های ارزیابی عملکرد؛ نظریه ارزیابی مستقیم عملکرد؛ نظریه ارزیابی مشخصات فردی؛ نظریه ارزیابی فرایند (یا نحوه انجام کار )؛ روش‌های متداول ارزیابی؛ روش درجه بندی ترتیبی؛ روش مقایسه فرد به فرد؛ روش مقیاسی؛ روش توزیع اجباری؛ روش انتخاب اجباری؛ روش فرم چک لیست ارزیابی؛ روش وقایع حساس. کتاب مدیریت منابع انسانی میرسپاسی را دانلود کنید.

فصل پنجم: نظام نگهداری منابع انسانی

فرآیند نظام نگهداری منابع انسانی؛ ایمنی، بهداشت و تربیت بدنی؛ روشهای متداول امور ایمنی و بهداشت صنعتی؛ ایمنی محیط کار؛ روش‌هایی که تأکید آنها بر حفظ سلامت کارکنان است؛ ارگونومی؛ روش‌های بیومکانیکی؛ روش مهندسی سیستم‌ها؛ روش‌های اکتشافی در قلمرو مسائل بهداشت و ایمنی؛ اپیدمولوژی؛ روش رفتاری؛ سه جنبه‌ عمده که در مدیریت ایمنی مطرح است؛ عللی که به شرایط مکانیکی، فیزیکی، جوی و نظیر اینها مربوط می‌شود؛ عللی که به رفتار و عمل کارکنان مربوط می‌شود؛ اندازه‌گیری سوانح و محاسبه‌ی ضریب مایعات؛ روش‌های پیشگیری؛ ایمنی کارکنان از راه دور؛ بهداشت و درمان؛ معاینات پزشکی؛ خدمات درمانی؛ تربیت بدنی؛ بیمه و بازنشستگی؛ بیمه بیکاری؛ بازخرید؛ بازنشستگی؛ طرح‌های صندوق بازنشستگی؛ نرخ حقوق بازنشستگی؛ خدمات رفاهی؛ برنامه‌های رفاهی؛ طبقه بندی خدمات و اقدامات رفاهی؛ اثرات رضایت و عدم رضایت از کار در نگه داری منابع انسانی

فصل ششم: نظام کاربردی منابع انسانی

مدیران عملیاتی و مدیران استراتژیک؛ سه زمینه حایز اهمیت در حوزه تصمیمات استراتژیک مرتبط با کاربرد منابع انسانی؛ دانش بکارگیری منابع انسانی؛ مدیریت و رهبری از دیدگاه مدیریت استراتژیک؛ تعریف رهبری؛ تعریف رهبری استراتژیک؛ نظریه‌های رهبری عملیاتی؛ نظریه خصوصیات شخصی؛ نظریه رفتاری؛ نظریه موقعیت رهبری شوندگان؛ نظریه اقتضایی؛ ویژگی‌های رهبر موفق؛ رهبری جذبه‌ای یا کاریزماتیک؛ اساس شرایط رهبری؛ چهار سبک رهبری؛ سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر؛ رهبری اثر بخش؛ سبک رهبری اثر بخش در شرایط تغییر و تحول؛ ارتباطات؛ فرایند ارتباطات؛ انواع شبکه‌های ارتباطی؛ محاسن ارتباطات غیر رسمی؛ معایب ارتباطات غیررسمی

انگیزش؛ نظریه‌های انگیزش؛ نظریه‌های محتوایی؛ نظریه‌های فرآیندی؛ فرهنگ و انگیزه با نگرشی بر روند جهانی سازی؛ جابه جایی ،ترک کار و انضباط کار؛ ترفیع؛ موانع عمده اجرای طرح‌های ترفیعا تی؛ انتقال؛ علت انتقال؛ انتقال موقت؛ انتقال دائم؛ بر کناری از کار و عودت به کار؛ از جمله موارد برکناری اجباری؛ از جمله موارد عمده برکناری اختیاری؛ ضوابطی که در برکناری و یا تعیین اولویت برای عودت به کار در نظر گرفته می‌شود؛ انضباط؛ اقدامات لازم در کمیته انضباطی

فصل هفتم: نظام روابط کار

فرایند تنظیم روابط کار؛ تنظیم مقررات عمومی؛ تنظیم روابط فردی کار؛ ویژگی‌های قرارداد کار؛ تنظیم روابط جمعی کار؛ مذاکرات دسته جمعی؛ ویژگی‌هایی که برای مذاکرات دسته جمعی قائل شده اند؛ تفاوتهای بین مذاکرات انفرادی و مذاکرات دسته جمعی؛ حوزه توافق در مذاکرات دسته جمعی؛ اعتصـاب؛ قراردادهای دسته جمعی؛ چگونگی مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری داخل کارگاه؛ هدفهای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ شیوه‌های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری؛ زمینه‌های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری. بنابراین کتاب مدیریت منابع انسانی میرسپاسی را دانلود کنید.

4.5 6 رای ها
امتیازدهی به مقاله