مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دانلود رایگان و مستقیم مدیریت منابع انسانی ناصر میرسپاسی

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی میرسپاسی

نام کتاب: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

نویسنده: ناصر میرسپاسی

نوع فایل: فایل خلاصه کتاب به صورت PDF

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه

تهیه کننده : رقیه غلامی

ناشر : انتشارات میر

در صورتیکه ناشر عدم رضایت خود را از نشر الکترونیک خلاصه کتاب اعلام کند لینک کتاب حذف خواهد شد.

درباره کتاب مدیریت منابع انسانی میرسپاسی

کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار میرسپاسی نشر میر تالیف ناصر میر سپاسی شامل ۶ فصل با عناوین زیر میباشد

کلیات نظریه و مفاهیم
نظام تامین و تعدیل منابع انسانی: طرح ریزی راهبرد های استراتژِک منابع انسانی – مدیریت امور استخدامی
نظام بهسازی منابع انسانی: آموزش و توسعه توانایی ی کارکنان و مدیران – ارزیابی و مدیریت عملکرد
نظام نگهداری منابع انسانی: مدیریت جبران خدمت -طراحی تجزیه وتحلیل ارزشیابی و طبق بندی مشاغل – ایمنی بهداشت و تربیت بدنی – بیمه و بازنشستگی
نظام کاربرد منابع انسانی: رهبری اثربخشی –  ارتباطات و انگیزش جابجایی و  انظباط کار و ترک کار –
نظام روابط کار همجواری و همیاری جمعی سازمانی: تئوری روابط کار همجواری و همیاری جمعی سازمانی – شرایط درون سازمانی فرایند

در این کتاب میرسپاسی به مباحث استراتژیک مدیریت منابع انسانی در سازمان می پردازد و روابط کار را بررسی می کند. کتاب منابع انسانی میرسپاسی در دوره کارشناسی توسط دکتر رویاه نوپسند در دانشگاه گیلان تدریس و در دوره کارشناسی ارشد مدیریت توسط دکتر خوکعلی عطافر تدریس شده است.