کتاب مدیریت تحول سازمانی

دانلود کتاب مدیریت تحول و بهبود سازمان

دانلود رایگان و مستقیم کتاب مدیریت تحول

عنوان: مدیریت تحول، استرتژی‌ها، کاربرد و الگوهای نوین

نویسنده: اصغر زمردیان و زهرا برومند

نوع فایل: PDF و اسلایدهای پاورپوینت

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه

تهیه و تنظیم: دکتر رسولی

درباره کتاب

این کتاب مدیریت بهبود و تحول سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. مدیریت تحول یا مدیریت تغییر یا مدیریت انتقال عناوینی مشابه برای شاخه ای از علم مدیریت می‌باشند و ناظر به روش‌های ایجاد دگرگونی در سازمان، تیم یا فرد هستند که با وجود داشتن ریشهٔ علمی و عملیاتی مشترک یا حداقل مشابه، تفاوت‌هایی نیز برای آنها از طرف متخصصان ذکر می‌شود. شیوه‌های مدیریت تحول معمولاً به دگرگونی تخصیص منابع و امور مالی، چگونگی و ابعاد مدیریت فرایندهای تجاری، امور عملیاتی و دیگر ابعاد سازمانی می‌پردازند تا سازمان مربوطه بسته به اهداف و نیازها تغییر شکل یا حتی ماهیت پیدا کند. در مجموع مباحث تحولات سازمانی به موضوع مدیریت تغییر سازمانی نیز بسیار نزدیک است. زمردیان و برومند معتقدند موفقیت در گرو ایجاد تغییرات آگانه است.

تحول سازمانی که نوعی استراتژی بهسازی است از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اواخر دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. بر اساس آن پویایی گروه تئوری و عمل مرتبط با تغییر مواردی استوار است. کاربرد و حاصل علوم که تحول سازمانی از آنها نشأت می گیرند. برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، ‌بین سازمان و محیط و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می‏دهد که این رهنمودها از طریق برنامه‏ها و فعالیت‌‏های ایجاد تغییر که هدف آن رفع مشکل در شرایط خاص و مشکل ساز است اجرا می‏‌شود. در این کتاب برومند و زمردیان باهم‌اندیشی کوشش کرده‌اند تا استراتژی‌های کاربردی را برای تحول سازمانی ارائه نمایند. آنها از الگوهای نوینی در این حوزه استفاده کرده‌اند که برای دانشجویان تازگی دارد.