کتاب نظریه های کلان جامعه شناختی

دانلود خلاصه کتاب نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمان

عنوان کتاب: نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه تحلیل سازمان

عنوان به لاتین: Sociological Paradigms and Organisational Analysis

نویسنده: گیبسون بورل Burrell و گرت مورگان Morgan (نویسنده کتاب استعاره‌های سازمان)

نوع فایل: PDF

محتوا: خلاصه کتاب ۸۱ صفحه

زبان: فارسی

پسورد: ندارد

دانلود خلاصه کتاب نظریه‌های کلان جامعه شناختی

درباره کتاب نظریه‌های کلان جامعه شناختی

با توجه به طبیعت پدیده­ هایی که علوم اجتماعی به تلاش برای بررسی آنها می­ پردازد، اینکه چه پیش فرض‌ها و مبانی فکری‌ای بر ذهن تئوری پردازان و نگاه آنها به این پدیده‌ها سایه انداخته است، بسیار کلیدی و مهم است. بسیاری از دانشمندان این حوزه معتقد هستند پدیده­‌های اجتماعی، عینی هستند و مستقل از مشاهده گران وجود دارند و عده ی دیگر بر این عقیده اند که پدیده‌های اجتماعی ساخته‌های ذهن انسان هستند و پژوهشگر به جای «مشاهده گر» باید یک «بازیگر فعال» باشد تا درکی از این پدیده‌ها داشته باشد.

بوریل و مورگان در کتاب معروف خود «نظریه‌های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان» یک ادعای کلیدی دارند: «تمامی نظریه‌های سازمان بر فلسفه‌ای از علم و نظریه‌ای از جامعه مبتنی هستند.» بر اساس این دسته بندی، بوریل و مورگان تئوری­‌های سازمان را به عنوان زیر مجموعه‌ای از علوم اجتماعی، در چهار دسته تقسیم بندی می‌کنند. سه فصل ابتدایی کتاب با مطرح ساختن این ادعای کلیدی، به توصیف و تبیین دو بعد عینی و ذهنی در حوزه فلسفه ی علم و ابعاد نظم دهی و تغییر بنیادی در حوزه ی نگاه به جامعه می‌پردازد. در فصول بعد، ابتدا هر یک از ابعاد ماتریس و مهم ترین پایه‌های نظری آنها توصیف شده و در ادامه مهم ترین تئوری‌های سازمان در هر رویکرد توصیف می‌گردد.

گیبسون بورل و گرت مورگان

گیبسون بورل و گرت مورگان

مطالعه این کتاب از دو جهت می‌تواند برای همه علاقمندان به تئوری‌های سازمان و مدیریت، کلیدی و حیاتی باشد: اول، آشنایی کلی با مهم ترین مبانی جامعه شناختی که در تحصیلات کلاسیک دانشگاهی رشته‌های حوزه مدیریت کمتر به آنها پرداخته می‌شود. و دوم، دسته بندی‌ای بسیار جذاب و کارا از تئوری‌های سازمان که خوانندگان را برای تشخیص تفاوت‌ها و تشابه‌های آنها یاری می‌دهد.

سرفصل عناوین کتاب

بخش اول: در جستجوی چارچوب

فصل اول: پیش فرض هایی درباره مایهت علوم اجتماعی

فصل دوم: پیش فرض هایی درباره ماهیت جامعه

فصل سوم: دوبعد: چهار پاردایم

بخش دوم: پارادایم‌های مورد بررسی

فصل چهارم: جامعه شناسی کارکردگرا

فصل پنجم: نظریات سازمانی کارکردگرا

فصل ششم: جامعه شناسی تفسیری

فصل هفتم: پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان ها

فصل هشتم: انسان گرایی بنیادی

فصل نهم: نظریه ضد سازمان

فصل دهم: ساختارگرایی بنیادی

فصل یازدهم: نظریه سازمانی بنیادی

بخش سوم: نتایج

فصل دوازدهم: مسیرهای آینده: نظریه و تحقیق

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله