پرسشنامه بانکداری سبز

دانلود فایل ورد پرسشنامه بانکداری سبز دارای روایی و پایایی و منبع معتبر

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

تعداد سوالات: ۲۹ سوال با طیف لیکرت پنج درجه

هدف: تاثیر اقدامات بانکداری سبز بر عملکرد زیست محیطی بانک

ابعاد: فعالیت‌های کارکنان، عملیات روزانه، فعالیت‌های مشتری‌محور، سیاست بانکی، بانک‌داری سبز و عملکرد زیست‌محیطی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری سبز

تعریف مفهومی بانکداری سبز: بانکداری سبز Green Banking مانند یک بانک عادی عمل می‌کند که همه جنبه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان و عوامل محیطی و بازاریابی سبز با هدف حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی را در نظر می‌گیرد. درسراسر جهان، بانک‌ها و موسسات مالی نیز همچون سایر ارگان ها، در مورد تاثیر بر محیط زیست نگران هستند.

در حال حاضر تعداد زیادی از بانک‌ها با راه اندازی طرح‌های زیست محیطی و ارائه خدمات نوآورانه یک موقعیت منحصر به فرد در صیانت محیط زیست داشته‌ اند. امروزه در جهان راجع به مبحث بانکداری و محیط زیست روش‌های نوینی ارائه شده است. بانکداری سبز تبلور بحث مسئولیت اجتماعی بانک هاست. بانکداری سبز نوعی از بانکداری است که ضمن انجام عملیات بانکی به عوامل زیست ‌محیطی و اجتماعی هم توجه دارد. با این حال، بانک‌ها از طریق اقدامات بانکی سبز نقش حیاتی را در جهت رشد سبز بازی می‌کنند.

تعریف عملیاتی بانکداری سبز: در این پژوهش منظور از بانکداری سبز به اقدامات بانکی اشاره دارد که شیوه‌های تامین مالی زیست محیطی و فرآیندهای داخلی سازگار با محیط زیست را کارکنان انجام می‌دهند که از طریق سوالات پژوهشی در پژوهش شامیا و آرلراجه، می‌باشد طراحی شده است  و بر اساس نظـرات کارکنان شعب بانک‌های دولتی  مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. یک بانک سبز نیز یک بانک اخلاقی، سازگار با محیط زیست، بانک مسئول، بانک دارای مسئولیت اجتماعی، یا یک بانک پایدار شناخته می‌شود و انتظار می‌رود همه مسائل اجتماعی و زیست محیطی را در نظر گیرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله