پرسشنامه هوش مالی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش مالی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: سنجش میزان هوشمندی مالی

روایی و پایایی: دارد

منبع شناسی معتبر : دارد

تعداد سوالات: ۱۶ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: یکپارچگی داده‌های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی و فرهنگ تصمیم‌گیری تحلیلی مالی

تعریف مفهومی پرسشنامه هوش مالی

هوش مالی Financial intelligence عبارت است از همان هوشی که فرد توسط آن، منابع مالی اش را به گونه‌ای مدیریت می‌کند تا این که بتواند یک طرح اقتصادی جدید را راه اندازی کند. یا این که همان طرح اقتصادی قبلی را ادامه بدهد. از آن جایی که مبادلات اقتصادی شکل‌های متنوع و ساختار پیچیده‌ای دارند. دانشمندان تعریف هوش مالی را ارائه داده اند و از آن به عنوان یک دانش مستقل نام برده‌اند. هوش مالی همان «قدرت حل مسائل مالی» است. بنابراین هرچه بتوانید مسائل بزرگ‌تر و پیچیده‌تری را حل کنید، دارای هوش مالی بهتری هستید. از این رو کسب درآمد بیشتر را هم می‌توان از مصداق‌های بارز هوش مالی خوب دانست.

هوشمندی مالی به افراد و سازمان‌ها در کسب هرچه بیشتر ثروت و رفاه اقتصادی کمک می‌کند. این نوع هوشمندی به سازمان نشان می‌دهد چگونه سودآوری را از طریق کاهش هزینه یا افزایش درآمد بهبود بخشد. مدیران مالی و مدیران ارشد سازمان‌ها باید از این هوشمندی برخوردار باشند تا بتوانند سودآوری سازمان را تضمین کنند. برای اینکه بتوان سطح هوشمندی سازمان را بررسی کرد می‌توان از ابزار پرسشنامه استفاده نمود. یک نمونه پرسشنامه استاندارد به این منظور طراحی و تدوین شده است که می‌توانید دانلود کنید.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش میزان هوشمندی مالی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این مقیاس شامل پنج خرده مقیاس به همراه ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. نمره‌گذاری گویه‌ها از یک تا پنج می‌باشد. امتیاز هر سازه نیز براساس میانگین نمرات گویه‌های مرتبط با آن قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله