پرسشنامه اثربخشی مدیران

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیران دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۳۲ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اثربخشی مدیران

اثربخشی مدیران اشاره به مهارت‌ها و توانایی‌هایی دارد که به مدیران در انجام داده صحیح امور در سطح فردی و سازمانی کمک می‌کند. مدیریت زمان، تمرکز بر نقاط قوت، تمرکز بر امور دارای بازدهی بالا، منشاء اثر بودن و اتخاذ تصمیم‌های اثربخش از ابعاد اصلی اثربخشی مدیریت سازمان است. به عبارت ساده اثربخشی سازمانی در گرو اثربخشی مدیریت آن سازمان است.

ابعاد اثربخشی مدیران

ابعاد اثربخشی مدیران

توسعه مهارت‌های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش‌ها و برنامه‌های خاص هر سازمان اهمیت دارد. این یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت‌ها و‌ سازمان‌ها در عرصه رقابتی در محیط متلاطم کنونی به شمار می‌رود‌. تمایل به آموزش و توسعه در سازمان‌های موفق و مهارت‌های موثر مدیران در دستور کار قرار دارد.  دستیابی به اهداف و ماموریت‌ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی انعطاف‌پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می‌شود.

مهارت‌های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می‌نماید تا آنان کارایی و اثر بخشی خویش را بهبود ببخشند. از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت‌های فشرده را نشان می‌دهد کهوجود مدیریت اثربخش در این محیط‌های پیچیده ضروری به نظر می‌رسد. ویژگی‌ها و سبک‌های مدیریت اثربخش در فرهنگ‌سازی، بهره‌وری کارکنان و در نهایت درموفقیت یا شکست تعیین کننده هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت، نظارت، تشویق، القاء کردن، هماهنگی، تسهیل درامور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد. ویژگی‌های رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه‌ریزی، مهارت‌های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. برای سنجش این مهارت‌ها می‌توانید از پرسشنامه اثربخشی مدیران استفاده کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله