پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی)

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش هیجانی (عاطفی) دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

 پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

ابعاد: خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی (همدلی و شناخت) و مدیریت روابط (مهارت اجتماعی)

تعداد سوالات : ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

ابعاد: خودآگاهی، خودمدیریتی (خودکنترلی)، آگاهی اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و خودانگیزشی

تعداد سوالات : ۳۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش عاطفی وانگ و لاو

ابعاد: ارزیابی خود عاطفی یا خود احساسی، ارزیابی عواطف دیگری، بکارگیری عواطف، تنظیم عواطف

تعداد سوالات : ۱۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن

ابعاد: خود آگاهی هیجانی، خود ابزاری، عزت نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، واقع‌گرایی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی

تعداد سوالات : ۹۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش هیجانی

هوش هیجانی (عاطفی) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، سه مقوله هیجان یعنی مقوله شناختی، مقوله فیزیولوژیکی و مقوله رفتاری را به‌طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند. در تئوری سازمان و مدیریت، رهبران و مدیرانی که هوش هیجانی بالاتری دارند توان بیشتری برای هدایت سازمان تحت کنترل‌شان دارند.همچنین کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه‌شناسی بالایی هستند، اما فاقد هوش هیجانی هستند در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.

هوش هیجانی (هوش عاطفی) توانایی شناخت، استفاده و مدیریت احساسات خویش به شیوه‌ای مثبت در ارتباط با دیگران است. افرادی که از این سطح از هوشمندی برخوردار هستند در روابط اجتماعی خود موفق‌تر هستند. در عرصه سازمانی نیز مدیرانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند با عنوان رهبران کاریزماتیک شناخته می‌شوند.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش پدیده هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. مقیاس‌های متعددی در زمینه هوش عاطفی توسعه یافته و تهیه و تنظیم شده است. اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال ۱۹۸۰ با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. پرسشنامه بار-آن شامل ۹۰ پرسش با طیف لیکرت پنج درجه است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله