پرسشنامه هوش اجتماعی

دانلود فایل ورد پرسشنامه هوش اجتماعی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

تعداد سوالات : ۴۵ سوال همراه با شرح و تفسیر

پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسن و داهل یا مقیاس  ترومسو (Tromso)

تعداد سوالات : ۲۱ سوال

ابعاد: پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­‌های اجتماعی و آگاهی اجتماع

منبع اصلی: سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱)

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش اجتماعی تت

مقیاس تت (SIQ) یک ابزار استاندارد است که برای سنجش هوش اجتماعی ابداع شده است. از زمانی که مطالعه علمی هوش شروع شده است، انواع هوش معرفی شده است. یکی از هوش‌هایی که به تازگی معرفی شده است، هوش اجتماعی می‌باشد. هوش اجتماعی اولین بار توسط ثراندیک مطرح شد. هوش اجتماعی نشان دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می‌شود.

در مقیاس تت برای تعریف هوش اجتماعی از یک طبقه کلی صحبت می‌شود، یعنی ظرفیت درک رخدادها و پاسخ مؤثر شخصی و اجتماعی. گلمن معتقد است که هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستی‌ها، ازدواج یا ارتباط شغلی، اساسی است. این مهارت‌ها در کودکی شکل می‌گیرد ودر طول زندگی بروز می‌یابد.

هوش اجتماعی به صورت ساده به توانایی درک و مدیریت مردم اشاره دارد. با وجود دهه‌های شکست برای توسعه یک راه قابل قبول برای اندازه‌گیری هوش اجتماعی، ساختار آن زنده و سالم در تئوری باقی مانده است. به ویژه در پرتو تلاش‌ها برای گسترش دیدگاه‌های ما در مورد هوش فراتر IQ. شاید این مفهوم اولین چیزی که معرفی می‌کند این است که بیش از یک راه برای با هوش بودن وجود دارد. هوش اجتماعی ممکن است به موفقیت در ابعاد زندگی کمک کند که زمینه‌های یادگیری فراتر از کلاس درسی را گسترش می‌دهد.

فایل پرسشنامه هوش اجتماعی تت دارای ۴۵ گویه است که همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی قابل دانلود است.

مقیاس هوش اجتماعی ترومسو

مقیاس ترموسو توسط سیلورا، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است. عنوان اصلی این مقیاس Tromsø Social Intelligence Scale, TSIS می‌باشد. این مقیاس سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می‌سنجد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آن‌ها را برای خرده مقیاس‌های پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را بالا ۰/۷ برآورد کرده اند.

هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستی‌ها، ازدواج یا ارتباط شغلی، اساسی است. این مهارت‌ها در کودکی شکل می‌گیرد و در طول زندگی بروز می‌یابد. هوش اجتماعی یکی از انواع مهم هوش می‌باشد که برای بقاء انسان و برقراری روابط اجتماعی اهمیت دارد. افرادی که هوش اجتماعی دارند، زیاد حرف نمی زنند، بلکه زیاد گوش می‌کنند. یادمان باشد که ما یک دهان داریم و دو گوش، بنابراین سعی کنید دو برابر حرف زدن، بشنوید. این باعث افزایش هوش اجتماعی شما می‌شود. یکی از راه‌های موثر برای جذب دیگران، این است که آنچنان به حرف هایشان تمرکز کنیم که انگار خودمان می‌خواهیم موضوعی را بیان کنیم. با این کار به آنها می‌فهمانیم که برای ما ارزش دارند و به ما واکنش مثبت نشان می‌دهند.

فایل پرسشنامه هوش اجتماعی تت دارای ۴۵ گویه است که همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی قابل دانلود است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله