پرسشنامه هوش اجتماعی

دانلود پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ)

فایل ورد پرسشنامه هوش اجتماعی تت

هدف: سنجش میزان هوش اجتماعی افراد براساس مقیاس استاندارد تت

تعداد سوالات : ۴۵ سوال

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی : معتبر و استاندارد

شرح و تفسیر : دارد

2000 تومان – خرید

معرفی پرسشنامه هوش اجتماعی تت

از زمانی که مطالعه علمی هوش شروع شده است، انواع مختلفی از هوش معرفی شده است. یکی از هوش‌هایی که به تازگی معرفی شده است، هوش اجتماعی می‌باشد. هوش اجتماعی اولین بار توسط ثراندیک مطرح شد. به عقیده ثرندایک هوش اجتماعی نشان دهنده قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی است که به خوب کنار آمدن با دیگران و روابط اجتماعی موفق منجر می‌شود.

در تعریف هوش اجتماعی از یک طبقه کلی صحبت می‌شود، یعنی ظرفیت درک رخدادها و پاسخ مؤثر شخصی و اجتماعی. گلمن معتقد است که هوش بین فردی یا هوش اجتماعی، یعنی مهارت عاطفی که برای حفظ ارتباطات نزدیک در دوستی‌ها، ازدواج یا ارتباط شغلی، اساسی است. این مهارت‌ها در کودکی شکل می‌گیرد ودر طول زندگی بروز می یابد. پرسشنامه هوش اجتماعی تت (SIQ) برای سنجش این نوع از هوش ابداع شده است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

هوش اجتماعی به صورت ساده به توانایی درک و مدیریت مردم اشاره دارد. با وجود دهه های شکست برای توسعه یک راه قابل قبول برای اندازه گیری هوش اجتماعی ، ساختار آن زنده و سالم در تئوری باقی مانده است، به ویژه در پرتو تلاش ها برای گسترش دیدگاه های ما در مورد هوش فراتر IQ. شاید این مفهوم اولین چیزی که معرفی می کند این است که بیش از یک راه برای با هوش بودن وجود دارد (به عنوان مثال، IQ) ، و آن هوش اجتماعی ممکن است به موفقیت در ابعاد زندگی کمک کند که زمینه های یادگیری فراتر از کلاس درسی را گسترش می دهد .

فایل پرسشنامه هوش اجتماعی تت دارای ۴۵ گویه است که همراه با شرح و تفسیر و روایی و پایایی قابل دانلود است.