پرسشنامه توسعه منابع انسانی

دانلود پرسشنامه توسعه منابع انسانی دارای روایی، پایایی  منبع استاندارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۴۰ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی-  اجتماعی، توسعه سازمانی، توسعه فردی، توسعه آموزشی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی Human Resource Development یا به اختصار HRD چارچوبی است که کمک می‌کند کارمندان در زمینه‌های دانش شخصی، مهارت‌های سازمانی و توانایی‌های شغلی پیشرفت کنند. به بیان دیگر توسعه منابع انسانی به آموزش افراد پس از استخدام، فراهم‌ آوردن فرصت برای یادگیری مهارت‌های جدید، توزیع منابع لازم برای انجام امور در محیط کار و هر فعالیت توسعه‌ای دیگر اطلاق می‌شود. توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین فرصت‌هاست که به شرکت‌ها کمک میکند که با تشویق کارکنان جهت توسعه دادن به تواناییهای خود، کارکنان را در موقعیت خود حفظ و در آنها انگیزه ایجاد کند. پرسشنامه توسعه منابع انسانی بسیار مفید است.

توسعه منابع انسانی یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که کارمندان انتظار دارند کارفرما برایشان ایجاد کند. تشویق، توان‌بخشی و تلاش برای توسعه منابع انسانی، به حفظ و انگیزه‌بخشی به کارمندان کمک خواهد کرد. مفهوم توسعه منابع انسانی در سال ۱۹۶۹ در کنفرانسی در ایالات متحده توسط لئونارد نادلر معرفی شد. لئونارد نادلر توسعه منابع انسانی را به عنوان تجربه یادگیری‌ای سازمان‌یافته و همین‌طور در بازه زمانی مشخصی تعریف کرده است. توسعه منابع انسانی شامل فرصت‌هایی همچون آموزش فردی کارکنان، توسعه شغلی کارکنان متناسب با وظیفه‌ای که بر عهده دارند و یا در آینده خواهند داشت، مدیریت اجرا و برنامه‌ریزی، شناسایی  کارکنان کلیدی، ابزار‌های کمک آموزشی و توسعه سازمان است.

تعاریف مختلف ارائه شده برای توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی توسط صاحب نظران مدیریت منابع انسانی به شکل‌های مختلفی تعریف شده است. برخی از مهم‌ترین تعاریف ارائه شده برای توسعه منابع انسانی از این قرارند:

توسعه منابع انسانی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در زمان تعیین شده و به طور سازمان‌یافته برای رسیدن به تغییرات رفتاری مشخص تهیه شده است.

توسعه منابع انسانی فرآیندی است که توسط آن کارمندان سازمان با کمک برنامه‎ای مداوم و برنامه‌ریزی شده یاری می‌شوند تا (۱) توانایی انجام فعالیت‌های مختلف را آموخته یا تقویت نمایند. (۲) توانایی‌های انفرادی روزانه خود را تقویت کرده و پتانسیل درونی خود را برای موفقیت خود و اهداف توسعه‌ای سازمان کشف نمایند. (۳) فرهنگ سازمانی قوی و غنی به وجود آورند تا روابط، کار تیمی و همکاری در میان بخش‌های زیرین سازمان بهبود یافته و رضایت شغلی، انگیزه و عزت نفس کارمندان افزایش یابد.

توسعه منابع انسانی شامل افزایش توانایی‌های علمی و نگرش‌های شغلی مثبت تمام افرادی است که در سطوح مختلف کسب‌وکار فعالیت دارند. بنابراین پرسشنامه توسعه منابع انسانی را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله