پرسشنامه طرد اجتماعی

دانلود پرسشنامه طرد اجتماعی برای سنجش دور ماندن از جمع و مطرود شدن اجتماعی افراد دارای روایی و پایایی

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۲۶ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه طرد اجتماعی

واژه “طرد” به این معناست که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده است. طرد اجتماعی نیز به‌معنای محروم شدن از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق انسانی و مدنی تعریف شده است. به تعریف دیگر طرد اجتماعی به‌معنای فرایند جدایی و گسست از بازار کار، اجتماعات و سازمان‌های اجتماعی است. ایدۀ طرد ‌اجتماعی که اکنون نیز مورد استفاده سیاستمداران نیز قرار می‌گیرد اما برای نخستین‌بار از سوی جامعه‌شناسان و برای اشاره به منابع نوین نابرابری مطرح شد.

مفهوم طرد اجتماعی یکی از مفاهیم بنیادی در حرفه ی مددکاری اجتماعی نیز محسوب می‌شود. زیرا مددکاران اجتماعی عموماً با افراد مطرود اجتماعی کار می‌کنند و زمینه ی بازگشت مجدد آنها را به جامعه فراهم می‌سازند. یکی از مهمترین اقدامات مددکاران اجتماعی تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش اعتماد به نفس افراد و خانواده‌های طرد شده است.

افرادی که از اجتماع طرد می‌شوند ممکن است مرتکب آسیب‌های اجتماعی شده و یا منزوی و کناره گیر شوند. به عنوان مثال معتادین، افراد بی خانمان، زنان تن فروش، حاشیه نشین ها، کودکان کار و خیابان، معلولین و … از مهمترین گروههای طرد شده به حساب می‌آیند که می‌توان با اتخاذ ساز و کار مناسب که مهمترین آن فراهم ساختن زمینه ی اشتغال زایی آنهاست زمینه ساز بازگشت آنها به جامعه و تقویت روابط بین گروهی را به جامعه فراهم ساخت.

برای سنجش این سازه ابزار پرسشنامه طرد اجتماعی استفاده می‌شود. این ابزار شامل ۲۶ پرسش است که با طیف لیکرت پنج درجه نمره‌گذاری می‌گردد. برای سنجش امتیازات و نمره طرد اجتماعی باید جمع نمرات سوالات پرسشنامه را محاسبه کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله