پرسشنامه بانکداری الکترونیک

دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیک

فایل ورد پرسشنامه بانکداری الکترونیک

هدف: بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مشتریان در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک

ابعاد: سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت یا قصد رفتاری برای استفاده

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک عبارت است از ایجاد امکاناتی در جهت افزایش سرعت و کارآیی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان مورد نظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت ۲۴ ساعته از طریق کانال های ارتباطی ایمن و متنوع، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. این عملیات می توانند شامل افتتاح حساب، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط، درخواست وام و پیگیری آن، انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر خود و یا هر شخص دیگری در همان بانک و یا هر بانک دیگری، انجام خرید و واریز وجه آن به حساب فروشنده و یا سایر موارد مشابه باشد.