پرسشنامه بانکداری الکترونیک

دانلود پرسشنامه بانکداری الکترونیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مشتریان در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک

ابعاد: سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت یا قصد رفتاری برای استفاده

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک عبارت است از ایجاد امکاناتی در جهت افزایش سرعت و کارآیی بانک در ارائه خدمات بانکی در هر مکان مورد نظر مشتری و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز به صورت ۲۴ ساعته از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و متنوع، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. این عملیات می‌توانند شامل افتتاح حساب، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط، درخواست وام و پیگیری آن، انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر خود و یا هر شخص دیگری در همان بانک و یا هر بانک دیگری، انجام خرید و واریز وجه آن به حساب فروشنده و یا سایر موارد مشابه باشد.

مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می‌توان به صرفه جویی در هزینه‌ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.[۲]در همین رابطه می‌توانید مقالات دکتر سلما سبزقبایی در ارتباط با فرایندهای مالی و بانکداری مالی را جستجو کنید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بانکداری الکترونیک از ابزار پرسشنامه بانکداری الکترونیک استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله