پرسشنامه تجربه حسی برند

دانلود پرسشنامه تجربه حسی برند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تجربی حسی، رضایت، تعهد عاطفی و ارزش ویژه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تجربه حسی برند

تعریف مفهومی: برندسازی حسی یکی از شیوه‌های بازاریابی است که بر درگیری حواس پنجگانه مشتریان با برند (نام و نشان تجاری) تمرکز دارد. این یکی از شاخه‌های کانونی در زمینه بازاریابی حسی است. هدف بازاریابی حسی ایجاد تجربه‌ای در مشتری از طریق حواس پنجگانه انسانی است تا تصویری از برند در ذهن مشتری ایجاد شود که در نهایت موجب افزایش  گرایش او به برند خواهد شد.

برندسازی حسی نوعی از بازاریابی است که به همه حواس پنجگانه در ارتباط با برند گرایش دارد. در این رویکرد از احساس برای ارتباط عاطفی با مشتریان استفاده می‌شود. برند می‌تواند با احساسات مشتریان در آمیزد. تجربه برند شامل واکنش‌های احساسی، رفتاری و شناختی تحریک شده به وسیله مولدهای مربوط به برند مثل طرح، هویت، بسته بندی، ارتباطات و محیطی که برند در آن عرضه می‌گردد، می‌شود. تجربه یک برند می‌تواند به دو صورت مستقیم یا غیرمسقیم اتفاق بیفتد. تجربه مستقیم مصرف‌کننده از تماس فیزیکی با یک محصول به وجود می‌آید و تجربه غیرمستقیم ناشی از تبلیغات یا ارتباطات بازاریابی است. تجربه برند می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت و مثبت یا منفی باشد که در بحث مدیریت تجربه مشتری قابل ردیابی است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برندسازی حسی براساس نمره‌ای که مشتریان به سوالات پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجه داده‌اند محاسبه می‌شود. از یک سو می‌توان جمع نمرات را محاسبه کرد و از سوی دیگر می‌توان از نمره میانگین استفاده نمود.

منبع‌شناسی: پرسشنامه برندسازی حسی توسط ایگلاسیاس طراحی گردید و در یک پایان‌نامه به فارسی ترجمه و استفاده گردید. مقاله مستخرج از این پایان‌نامه نیز در یک نشریه علمی-پژوهشی منتشر گردید. اطلاعات مربوط به روایی، پایایی و منبع فارسی و لاتین به صورت کامل در پرسشنامه درج شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله