بازاریابی حسی

تعریف و مفهوم بازاریابی حسی

منبع: کتاب بازاریابی حسی نوشته Bertil Hultén ترجمه و تفسیر آرش حبیبی نشر پارس‌مدیر

حواس پنجگانه انسانی برای مدت زیادی در بازاریابی نادیده گرفته شده است درحالیکه اهمیت بسیار زیاد این حواس بر همه روشن است. پنج حس انسانی اهمیت زیادی در تجربه افراد پیرامون خرید محصولات و فرایند مصرف آنها دارد. از طریق همین حواس است که هر فرد ادراکی از شرکت‌ها، محصولات و برندها در ذهن خود پرورش می‌دهد. براین اساس دانش بیشتر پیرامون حواس انسانی می‌تواند موفقیت بازاریابی شرکت را افزایش دهد و تجربه حسی افراد بهبود خواهد یافت.

در میان حواس پنجگانه انسانی، حس بینایی بیش از سایر حواس از اهمیت برخوردار است. به همین خاطر گاهی حواس شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی نادیده انگاشته شده است. این در حالی است که این حواس در جهت‌گیری و دیدگاه افراد پیرامون برندها و محصولات نقش مهمی دارد. علاقه در حال افزایش به بازاریابی حسی در میان شرکت‌ها، پژوهشگران و مشاوران بازاریابی نشان می‌دهد که حواس پنجگانه انسانی نقش تعیین کننده‌ای در بازاریابی امروز ایفا می‌کند. اغلب نگاه به حواس در جلب توجه مشتریان، با اهدافی کوتاه‌مدت و تاکتیکی بوده است. اما در بازاریابی حسی نگاهی راهبردی و استراتژیک به حواس پنجگانه وجود دارد تا ماهیت و ارزش‌های شرکت با هدفی بلندمدت برای خلق آگاهی برند و تصویر ذهنی برند مورد استفاده قرار گیرد.

چارچوب بازاریابی حسی براساس این فرض استوار است که شرکت باید نسبت به تولید انبوه و بازاریابی رابطه‌مند به سطحی عمیقتر از حواس پنجگانه انسانی دست پیدا کند. در اینجا شرکت باید با احساس‌های انسانی رابطه برقرار کند. در حالیکه در بازاریابی انبوه هدف کسب مشتریان بیشتر بوده و در بازاریابی رابطه‌مند هدف جذب و حفظ مشتریان بوده است. در این فلسفه از بازاریابی هدف تحت تاثیر قرار دادن حواس پنجگانه انسانی است.

حواس پنجگانه و بازاریابی حسی

حواس پنجگانه و بازاریابی حسی

تعریف بازاریابی حسی

بازاریابی حسی Sensory Marketing یک متد است که به صورت یکپارچه و سیستمی، مشتریان بازار هدف را از طریق ارتباطات مرتبط با برند که به ارزش آفرینی منجر می شود به خود معطوف می نماید. در واقع این نوع بازاریابی شناسایی و پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتری را از طریق ارزش افزوده، ایجاد شخصیت برند ملموس و با ایجاد حس مثبت در زندگی ایجاد می نماید. کمپین بازاریابی حسی بر اساس یک ارتباط دو طرفه میان برند و مصرف کننده در زمان کنونی با خلق یک تجربه شیرین و خاطره انگیز از برند در ذهن مشتری همراه است.

بازاریابی حسی می تواند به عنوان بازاریابی تعریف شود که حواس مصرف کنندگان را به کار می گیرد و بر تصورات ، قضاوت و رفتار آنها تاثیر میگذارد. بازاریابی حسی از منظر مدیریتی می تواند برای ایجاد تحریک کننده های ناخودآگاه مورد استفاده قرار گیرد که تصورات مصرف کننده از مفهوم انتزاعی محصول را شکل می دهد. درسال های اخیر نقش تجارب حسی در قضاوت و تصمیم گیری موجب افزایش علاقه به بازاریابی همچنین روانشناسی شده است. در بازاریابی تحقیق پراکنده در مورد نقش حس ها در رفتار مصرف کننده تحت عنوان بازاریابی حسی یعنی بازاریابی که احساسات مصرف کنندگان را درگیر میکند و بر ادراک ،قضاوت و رفتار آنها تاثیر میگذارد.

بازاریابی حسی و مدیریت تجربه مشتری

تجریه حسی Sensory Experience و مدیریت تجربه مشتری از مباحثی است که از بطن بازاریابی حسی سربرآورده است. هریک از حس های پنجگانه انسانی (دیدن، شنیدن، بوئیدن، چشیدن و لمس کردن) تجربه ای را در افراد ایجاد می‌کند. هریک از حواس و همه حواس در کنار هم زیربنایی را تشکیل می‌دهند که با عنوان تجربه حسی از آن یاد می شود. تجربه حسی نتیجه واکنش حسی به عناصر و محرک های بازاریابی است. این عناصر یا پیشران‌های بازاریابی در روان‌شناسی سنتی با عنوان مجرک stimuli شناخته می شوند.

تجریه حسی

تجریه حسی

تجربه برند و تجربه حسی مشتری پیامد عملکرد شرکت است. بازاریابی حسی می تواند با تحریک حواس مختلف افراد تجربه حسی مشتریان را بهترین وجه شکل دهد. تجربه مشتری پیرامون شرکت و برند پارادایم جدیدی در بازاریابی است که جایگزین مفاهیم سنتی وفاداری مشتری و رضایت مشتریان شده است. در فرایند بازاریابی حسی هرگز این موضوع مطرح نیست که ویژگی ها و مزایای کالا اهمیت ندارند و آنچه مهم است؛ تجربه های زنده و پویای محصول است. وقتی به صورت رودررو به اجرا درمی آید، به ایجاد یک سکوی ایده آل برای نشان دادن مزایای آن کالا می باشد؛ زیرا محصول در زندگی واقعی مخاطبین به صحنه می رود.


ادبیات پژوهش بازاریابی حسی

دانلود فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری بازاریابی حسی دارای منبع شناسی فارسی و لاتین به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید