پرسشنامه قابلیت‌های پویا

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های پویا دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف : بررسی تأثیر نقش قابلیت‌های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

ابعاد : یکپارچگی،‌ یادگیری، پیکره بندی مجدد، تمایز محصول، قیمت، توزیع محصول، ارتباطات، منابع انسانی، ارائه خدمت و هزینه

تعریف مفهومی پرسشنامه قابلیت‌های پویا

کسب برتری رقابتی در دنیای پرتلاطم امروز از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران سازمان‌ها است که برای غلبه بر آن نظریهها و دیدگاههای جدیدی مطرح شده است. قابلیت‌های پویا یکی از دیدگاههایی است که طی حدود یک دهه اخیر به عنوان مکمل نظریه‌های استراتژی در رویکرد منبع محور ارائه شد. با توجه به تحولات در بستر اقتصاد جهانی، لزوم ایجاد نوعی یکپارچگی و انعطاف‌پذیری در فعالیت‌های بنگاههای اقتصادی امری ضروری به نظر می‌رسد. در این محیط جهانی شده و به شدت در حال تغییر، که یکی از ویژگی‌های آن گستردگی جغرافیایی و سازمانی منابع نوآوری و تولید است، مزیت رقابتی پایدار نیازمند چیزی بیش از مالکیت دارایی‌های به سختی قابل تقلید است. این مزیت نیازمند مالکیت نوعی توانمندی‌های پویایی است که به سختی قابل تقلید است.

رویکرد قابلیت‌های پویا که سعی در شناخت فرصت‌های محیطی دارد یکی از این رویکردها است. قابلیت‌های پویا، قابلیت‌های سطح بالای سازمانی هستند که دارایی‌های ملموس و غیر ملموس و دانش و فرآیندهای لازم برای تشخیص فرصت‌های جدید کسب‌وکار و هماهنگ نمودن پورتفولیوی منابع سازمان در شرایط تغییر را در بر می‌گیرد. دیوید تیس به عنوان سرآمد این حوزه نظری، قابلیت‌های پویا را در سه دسته طبقه بندی می‌کند:

قابلیت‌های حس (فعالیت‌های سازمان در پویش و نظارت بر تغییرات در محیط‌های عملی و شناسایی فرصت‌های جدید)

قابلـیت‌های درک (فعالیت‌های سازمان در جهت تقویت خلاقیت و نوآوری)

قابلیت‌های پیکربندی مجدد (فعالیت‌های هماهنگ کننده دارایی ها)

جمع‌بندی بحث

قابلیت‌های پویای فردی نقش مهمی را در خلق مزیت رقابتی ایفا مینمایند. یک کارآفرین به یک روش حساب شده و منسجم برای تصمیمگیری نیاز دارد. رفتارهای کارآفرینی به صورت منحصر به فرد بوده و جنبه اکتسابی آن در ارتباط مستقیم با یادگیری آن‌ها و عملکرد این رفتارها به عنوان مهارتها و قابلیت­‌هایی برای شروع کسب‌وکار با طرفیتهای وجودی متفاوت افراد، بسیار مهم است. قابلیت­‌های پویای فردی همزمان یا کسب تجربه تکامل پیدا می‌کنند.

قابلیت‌های پویا همزمان با کسب تجربه تکامل پیدا می‌کنند. هر فرد یا شرکتی باید قابلیت پویا و کارآفرینی منحصر و مخصوص خود را دارا باشد. شرکت‌های کارآفرین باید قابلیت‌های پویای خود را روزمره مورد بررسی قرار داده وهمیشه آنها را به روز کنند و در ایجاد این قابلیت‌ها باید خلاق، نوآور و بهره بردار از فرصت‌های فوق العاده باشند. قابلیت برندسازی به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی قابلیت‌های پویا نقش مهمی را در ایجاد مزیت رقابتی ایفا میکند و در نهایت قابلیت‌های پویا و قابلیت‌های کارآفرینی برای مقابله و برخورد با تغییرات جهانی و روزمره است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله