پرسشنامه صادرات فرش

دانلود پرسشنامه صادرات فرش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف : بررسی عوامل موثر بر صادرات فرش

تعداد سوالات : ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : بسته‌بندی، کیفیت، برند، نیازسنجی بازار، تنوع و تولید

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه صادرات فرش

فرش مهمترین کالای صادرات غیرنفتی کشور است که طی چهار دهه گذشته، بیش از ۲۵ درصد ارزش صادرات (Export) غیرنفتی را به خود اختصاص داده و صادرات کشور از این کالا تاثیر چشمگیری پذیرفته است. بر این اساس، هدف این پرسشنامه بررسی عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران و شناسایی بازارهای هدف و موانع حضور در آنهاست.

توسعه صادرات فرش دستباف مستلزم تحلیل دقیق فرآیند صادرات آن در سه مرحله ی تولید، صدور و تقاضا می‌باشد. مطالعات صورت گرفته در زمینه ی تولید و صدور غیرنفتی تاکید بر مزیت‌های مطلق و نسبی عوامل تولیدی (به ویژه نیروی انسانی)، بازاریابی، بسته بندی، حمل و نقل و بیمه داشته است و سیاست‌های مناسب در زمینه‌های مطرح شده باید با ویژگی‌های هر کالا تناسب داشته باشد.

ایجاد شرکت‌های تعاونی برای تولیدکنندگان فرش دستباف گامی موثر در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در صنعت فرش و حل مشکلات قالیبافان است. تبلیغات، سفارش پذیری، توجه به نیاز بازار و مدیریت هزینه توسط تعاونیهای فرش در افزایش صادرات موثرند. در این باره سفارش پذیری فرش کمترین و مدیریت هزینه در فرش دستی بیشترین تاثیرپذیری را از خصوصیات اجتماعی پاسخگویان دارند.

کشور ایران در صادرات فرش دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما روند نزولی مزیت نسبی فرش دستباف طی سال‌های مورد مطالعه حاکی از تضعیف موقعیت رقابتی این کالا در سطح جهان است. به عبارت دیگر نزولی بودن شاخص مزیت نسبی فرش دستباف حرکت کشور به سمت از دست دادن تخصص در صادرات فرش را نشان می‌دهد. همچنین نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد به ترتیب کشورهای آمریکا، امارات، ژاپن و آلمان عمده ترین بازارهای صادرات فرش دستباف ایران هستند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله