صادرات Export

صادرات (Export) در تجارت بین‌الملل به فروش کالا یا خدمات تولید شده در یک کشور به کشوری دیگر گفته می‌شود. به فروشنده این تبادل صادرکننده و به خریدار واردکننده گفته می‌شود. صادرات شناخته‌شده‌ترین راهکار فراروی شرکت‌ها برای شروع فعالیت‌های بازاریابی بین‌الملل است.

یکی از مهم ترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روش‌های بین‌المللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف، شرکت‌های خود را به صادرات تشویق می‌کنند. این فعالیت مهم، اشتغال را در داخل کشور آن‌ها افزایش، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می‌بخشد. دولت‌ها به دلیل فشار رقابتی و علاقه‌مندی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، تلاش‌های فراوانی را جهت افزایش صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط دارند.

ورود به بازار اقتصاد جهانی، استفاده از پتانسیل‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. شناسایی و فهم عوامل زیربنایی عملکرد صادرات یک عرصه حیاتی از تحقیقات هم در جوامع آکادمیک، هم در صنعت و هم در سیاست است. عملکرد موفقیت‌آمیز صادرات برای کامیابی ملی و موفقیت صنایع ملی حیاتی و تعیین‌کننده است. از این منظر عملکرد صادرات به عنوان یک بحث کلان همیشه مدنظر بوده است. پژوهشگران بر اهمیت صادرات در اقتصاد جهانی تاکید زیادی دارند و آن را ساده‌ترین و عمومی‌ترین راه برای ورود به عرصه بین‌المللی می‌دانند. صادرات به شرکت‌ها اجازه بازنمایی ظرفیت‌های بالقوه، افزایش کارایی و به تبع آن افزایش سودآوری را می‌دهد.

بازاریابی صادرات (Export)

موفقیت در صادرات به دانش و مهارتی نیاز داد که در حیطه بازاریابی صادرات بررسی می‌شود. افزایش رقابت و تغییرات مداوم محیط کسب‌وکار در دنیای امروز نیازمند اخذ راهبردی مناسب است. چنین راهبردی به‌منظور توسعه محصولات جدید با عملکردی مناسب حیاتی است. صادرات به عنوان یک راهبرد مهم برای گسترش بازار عرضه محصول از بازارهای محدود داخلی به بازار بزرگ بیرونی است. عوامل مختلفی بر عملکرد صادرات محصولات جدید تاثیر می‌گذارند. بسیاری از شرکت‌ها برای اینکه بتوانند سود خود را بیشتر کنند و مزیت رقابتی جدیدی به وجود بیاورند به سمت صادرات می‌روند و کالاهای خود را به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند. حذف مرزهای اقتصادی و سیاسی و توسعه در تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین لمللی را تغییر داده است. این محیط بازرگانی جدید تحت تاثیر متقابل نیروهای بازار قرار دارد و ابزارهای حمایتی در این محیط جدید کارایی خود را از دست داده اند.

توجه به این نکته ضروری است که مهمترین عامل در بازاریابی کالاهای صادراتی، اقتصادی بودن تولید آنها می‌باشد. لذا آن گروه از تولیدات ملی توان عرضه در بازارهای خارجی را خواهند داشت که از مزیت نسبی برخودار باشند، به دیگر سخن هزینه تمام شده این گونه کالاها در قیاس با قیمت آنها در بازارهای جهانی کمتر باشد و سود مناسبی برای تولید کننده و صادر کننده به ارمغان آورند. در این رابطه یکی از استراتژی‌های موثر برای بهبود عملکرد صادرات، نوآوری در تولید محصول یا بازارهای صادراتی است. منظور از نوآوری در محصول، تولید محصولاتی با ویژگی‌ها و کیفیت جدید است که به شکل مشخصی، متمایز از کالاهای موجود باشند. از طرف دیگر، نوآوری در بازار به معنی شناسایی بازارهای جدید و تنوع بخشیدن به بازارهای هدف است.

استراتژی صادرات

هنگامی که یک شرکت تصمیم به صادرات می‌گیرد، باید یک استراتژی صادرات طرح‌ریزی نماید. تدوین طرح یک استراتژی بازاریابی بین‌الملل مسئله اصلی فعالیت‌های صادراتی است. استراتژی مشخص می‌سازد که شرکت به کجا می‌رود وطریق رسیدن به مقصد چیست. استراتزی بازاریابی معمولا به معنی انتخاب یک بازار و تصمیم‌گیری درباره نوع کالا، قیمت وسیاست‌های مربوط به ترویج و توزیع آن کالا است که باید توسط شرکت مربوطه صورت پذیرد. در حقیقت استراتژی یک شرکت به منزله برنامه کاری آن جهت رقابت در بازارهای صادراتی مورد نیاز است. یک استراتژی مشخص صادراتی هدف و مقصود واحدی را جلوه گر می‌سازد.

کارمندان شرکت می‌توانند فعالیت‌های خود را براساس استراتژی صادراتی تنظیم نمایند. ضمنا برای به اجرا در آوردن یک استراتژی نیز به برنامه بازاریابی صادرات Export نیاز است. یک برنامه بازاریابی صادرات در واقع یک راهنمای گام به گام جهت اجرای استراتژی محسوب می‌شود. برنامه مذکور مسائل استراتژیک را مد نظر قرار داده و اقدامات عملی مرتبط را جهت انجام مشخص می‌سازد. برنامه یاد شده زمان انجام امور را تعیین کرده و برای هر مرحله آن بودجه‌ای تفصیلی تهیه می‌نماید. در نهایت برنامه باید به تمامی سوالات مبربوط به اجرای استراتژی صادرات شرکت پاسخگو بوده و شرکت را جهت دستیابی به هدف استراتژیک آن هدایت و راهنمایی نماید.

عملکرد صادرات (Export)

عملکرد صادراتی به نتایج اقتصادی و رفتاری فعالیت‌های صادراتی شرکت اطلاق می‌شود. لغت نامه کمبریج درجه‌ای که یک فرد، ماشین، محصول و یا غیره، وظیفه خواسته شده از آن را به درستی انجام می‌دهد را عملکرد تعریف می‌کند. عملکرد صادرات محصول جدید را می‌توان میزان انطباق با استانداردهای از پیش تعیین شده، میزان برآورده کردن رضایت مشتریان و سهم فروش محصول جدید از کل فروش محصولات شرکت تعریف نمود.

عملکرد صادرات محصول جدید را می‌توان میزان انطباق محصول جدید با نیازهای مشتریان صادراتی و همچنین سهم صادرات محصولات جدید از کل محصولات شرکت تعریف کرد. برای سنجش این مقوله پرسشنامه عملکرد صادرات را بنگرید.

تجربه صادرات یا تجربه بین‌المللی جمع کل دانش اکتسابی شرکت از کل بازارهایی است که تمام زمان‌های حیاتش گردآوری کرده است. جذب کارکنان متخصص برای رسیدگی به درخواست‌های مشتریان بین‌المللی و بکارگیری کارکنان با تجربه در حوزه فعالیت‌های صادرات بین‌المللی مظاهر تجربه صادراتی شرکت هستند. در این پرسشنامه نوآوری صادرات به میزان نوآوری‌های بین‌المللی سازمان اطلاق می‌شود. ظرفیت نوآوری یعنی توان و قابلیت توسعه و معرفی فرایندها، محصولات، خدمات و ایده‌هایی که برای بازار بین‌المللی تازگی داشته باشد.

خلاصه و جمع‌بندی

صادرات Export ساده‌ترین و نخستین راهکار برای ورود به بازارهای جهانی است. موفقیت در این عرصه نیازمند یک برنامه بازاریابی دقیق است. برای طرح یک برنامه بازاریابی صادرات همانا مشخص ساختن اهداف بازاریابی صادرات است. این اهداف که لازم است قابل حصول واقعی و مشخص باشند. باید به تمامی کارکنان شرکت تفهیم شوند. از آنجایی که جهت‌گیری شرکت و فعالیت‌های آن به اهداف مذکور بستگی خواهد داشت لذا مدیریت باید وقت و انرژی قابل توجهی را جهت تعیین آنها اختصاص دهد. از جمله رویکردهای نوین در این حوزه توسعه هاب صادرات و صادرات هایتک می‌باشد.

برنامه بازاریابی صادراتی کامل نخواهد بود مگر آنکه شرکت بخش مورد نظر خود در بازار صادراتی مربوطه را مشخص سازد. هر بازار با توجه به ابعاد خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که به میزان قابل توجهی از یکدیگر متمایز می‌باشند. گروه‌های مختلف مصرف‌کننده نیز بر اساس سطوح درآمد، سن، شیوه زندگی، حرفه و میزان تحصیلات از یکدیگر قابل تمایز می‌باشند. عامل مهم در برنامه بازاریابی صادرات Export مشخص ساختن بخشی است که شرکت قصد دستیابی به آن را دارد. در رابطه با این بررسی سودمند خواهد بود که به موارد تشابهات درون بخشی و به موارد اختلافات بین بخشی نیز توجه شود. شرکت باید آن بخشی از بازار را انتخاب نماید که با مشخصات کاای آن بیشترین هم خوانی را داشته باشد.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله