پرسشنامه عملکرد صادرات

دانلود مجموعه پرسشنامه عملکرد صادرات دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

عوامل موثر بر عملکرد صادرات: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول و استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه تاثیر کیفیت رابطه بر عملکرد صادرات

ابعاد کیفیت ارتباطات با عوامل : تشریک اطلاعات، کیفیت تعاملات، سوگیری روابط بلندمدت و رضایت

ابعاد کیفیت صادرات: عملکرد مالی صادرات، عملکرد استراتژیک صادرات و رضایت از فعالیت صادرات

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه تاثیر نوآوری بر عملکرد صادرات

ابعاد: نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری) و عملکرد صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

دانلود پرسشنامه تاثیر تجربه صادراتی بر نوآوری صادرات

ابعاد: تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره برداری از منابع و تجربه بین‌المللی

تعداد سوالات: ۳۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی پرسشنامه عملکرد صادرات

عملکرد صادراتی به نتایج اقتصادی و رفتاری فعالیت‌های صادرات Export شرکت در بازاریابی بین‌الملل اطلاق می‌شود. لغت نامه کمبریج درجه‌ای که یک فرد، ماشین، محصول و یا غیره، وظیفه خواسته شده از آن را به درستی انجام می‌دهد را عملکرد تعریف می‌کند. عملکرد صادرات محصول جدید را می‌توان میزان انطباق با استانداردهای از پیش تعیین شده، میزان برآورده کردن رضایت مشتریان و سهم فروش محصول جدید از کل فروش محصولات شرکت تعریف نمود. براساس این پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد صادرات عبارتند از:

  • عوامل محیطی
  • عوامل مدیریتی
  • عوامل سازمانی
  • عوامل محصول
  • عوامل استراتژی‌های بازرگانی

عملکرد صادراتی معمولاً با استفاده از رویکرد شاخص واحد، اندازه‌گیری می‌شود و فروش‌های صادراتی، رشد فروش‌های صادراتی، سودهای صادراتی و شدت صادرات بیشترین شاخص‌های معمول مورد استفاده هستند. با وجود این مدارک و دلایل زیادی وجود دارد که عملکرد صادراتی به عنوان یک ساختار چند وجهی مورد توجه قرار گرفته است و نباید توسط یک شاخص واحد اندازه‌گیری شود.

نوآوری صادرات: شومپیتر (۱۹۴۳) نوآوری را به عنوان یک تغییر برگشت‌ناپذیر و تاریخی در مسیر انجام کارها و تخریب خلاقانه توصیف می‌کند. بسیاری از مدیران و پژوهشگران، نوآوری سازمانی را فرایندی می‌دانند که با دو عمل خلاقانه خلق ایده و شناخت فرصت آغاز می‌شود.

ارتباطات بین‌المللی: ارتباطات بین‌المللی بر روابط تجاری شرکت‌ها در عرصه بازاریابی بین‌المللی دلالت دارد و کیفیت ارتباطات موجد موفقیت شرکت در بازار بین‌المللی است. وجه تمایز شرکت‌های صادراتی توانایی آنها در ایجاد سطح بالایی از روابط بلندمدت تجاری با شرکت‌های خارجی است که به حفظ جایگاه رقابتی شرکت در بازارهای بین‌المللی کمک شایانی می‌کند. برقراری ارتباط بلندمدت با شرکاء خارجی در طی زمان صورت می‌گیرد و حفظ و نگهداری ارتباط ایجاد شده نیازمند تلاش زیادی است. میزان تعهد طرفین رابطه در موفقیت ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله