پرسشنامه عملکرد بازاریابی

دانلود پرسشنامه عملکرد بازاریابی

فایل ورد پرسشنامه عملکرد بازاریابی

هدف : بررسی عملکرد بازاریابی

ابعاد : ارتقای فروش، مدیریت بازار و افزایش سهم بازار

تعداد سوالات : ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی عملکرد بازاریابی

اصطلاح عملکرد بازاریابی به عنوان ساختار عملکرد کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جنبه‌های مالی و بازار را در عملکرد مورد بررسی قرار می‌دهد. عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و … در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد. اندازه‌گیری و تحلیل عملکرد فعالیت های بازاریابی می‌تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش نقش بازاریابان در تنظیم استراتژی های کلی شرکت داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت‌ها ناتوانی بازاریابی برای تعیین و اندازه گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت است.

ابعاد ارزیابی عملکرد بازاریابی

ابعاد ارزیابی عملکرد بازاریابی

در زمینه سنجش و ارزیابی عملکرد بازاریابی دیدگاه ها دو دسته هستند: دسته اول معتقد به هدف نهایی بازاریابی یعنی افزایش ارزش سهام هستند و اینکه عملکرد بازاریابی باید با شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شوند. بنابراین اگر بازاریابان خواهان حمایت بیشتر هیات مدیره هستند باید عملکرد خود را درقالب شاخص‌های مالی بیان کنند.

دسته دیگر اعتقاد دارند برای اندازه گیری و سنجش عمکرد بازاریابی شاخص‌های مالی به تنهایی کافی نیستند زیرا دارایی‌های استراتژیک و بلندمدت بازاریابی را در نظر نمی گیرند. نتایج نشان می‌دهد توانایی در اندازه گیری عملکرد بازاریابی تاثیر مهمی روی عملکرد شرکت، سودآوری، بازده سهام و بهبود موقیت بازاریابی در شرکت دارد.