عملکرد نوآوری

عملکرد نوآوری پیامدهای مثبت ناشی از فعالیت‌های نوآروانه سازمان در زمینه بهبود فرایندها، محصولات و خدمات ارائه شده تعریف می‌شود. این موضوع در ادبیات به عنوان یکی از عوامل اصلی در عملکرد سازمان دیده می‌شود. تاکید عمده آن بر یادگیری سازمانی، نوسازی، بهبود، یادگیری از شکست‌ها و تطبیق با محیط رقابتی در حال تغییر است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد، عملکرد نوآوری عملکرد بازاریابی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عملکرد نوآوری ترکیبی از نوآوری‌های اداری و فنی است که به رشد و سودآوری منجرمی‌شود. عملکرد نوآوری، حلقه مفقوده بین جهت‌گیری و عملکرد راهبردی است. درواقع، عملکرد نوآورانه ترکیبی از دستاوردهای سازمانی است که ناشی از بهبود فعالیت‌ها است. جنبه‌های مختلف نوآوری در فرایند، محصول، ساختار و بازاریابی را شامل می‌شود.

با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه گیری، عملکرد نوآورانه سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهشگران و کاربران نیازمند شاخص‌های مناسبی برای مطالعه پیامدهای نوآورانه هستند. در تحقیقات انجام شده ارتباط مثبت بین عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان اثبات شده است. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تشریح مفهوم عملکرد نوآوری پرداخته شده است.

تعریف عملکرد نوآوری

عملکرد نوآوری Innovation performance را می‌توان ترکیبی ازموفقیت‌های کلی سازمان، که در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته جهت نو کردن، بهبود دادن و بکارگیری جنبه‌های مختلف نوآوری در سازمان صورت می‌پذیرد، تعریف نمود. شرکت‌ها با نوآوری‌های خود بهتر می‌توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و قابلیت‌های جدیدی برای رسیدن به عملکرد بهتر به دست آورند.

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات، عملکرد نوآورانه برای همگامی با توسعه علم و فناوری الزامی است. هدف باید پرورش انسان‌هایی باشد که بتوانند با مغزی خلاق با مشکلات روبرو شده و به حل آنها بپردازند. به گونه‌ای که انسان‌ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با بهره‌گیری از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکلات را از میان بردارند.

عملکرد نوآورانه سازمان نیازمند آموزش خلاقیت سازمانی است. رشد فزاینده اطلاعات، سبب شده است که هر انسانی از تجربه و علم و دانشی برخوردار باشد که دیگری فرصت کسب آنها را نداشته باشد، لذا به جریان انداختن اطلاعات حاوی علم و دانش و تجربه در بین انسان‌ها یکی از رموز موفقیت در دنیای امروز است. هیچ کس قادر نیست به میزان اطلاعات واقعی هر کس که در گوشه ذهن او نهفته است پی ببرد. این اطلاعات زمانی به حرکت در می‌آید که انگیزه‌ای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن می‌شود.

ابعاد عملکرد نوآوری

دسته‌بندی‌های متعددی در زمینه ابعاد عملکرد نوآوری صورت گرفته است. در برخی مطالعات شاخص‌های عملکرد نوآوری به سه گروه دسته‌بندی شده‌اند:

  • نوآوری در محصول
  • نوآوری در فرایند
  • نوآوری سازمانی

به زعم  ایبارا (۱۹۹۳) و هوانگ و لی (۲۰۰۹) عملکرد نوآوری شامل دو بخش است:

  • نوآوری اجرایی
  • نوآوری فنی

در برخی مطالعات مانند گاتیکنان (۲۰۰۲) عملکرد نوآوری به بعد زیر دسته‌بندی شده است:

  • نوآوری اکتشافی
  • بهره‌بردارانه
ابعاد عملکرد نوآوری

ابعاد عملکرد نوآوری

این دسته‌بندی مشابه بحث اکتشاف و بهره‌برداری بازار است. نوآوری اکتشافی از جمله نوآوری‌های یکباره بوده که برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان یا بازار نوظهور طراحی شده است. این نوع نوآوری به دانش جدید و یا خروج از دانش موجود نیاز دارد. برخلاف نوآوری اکتشافی، نوآوری بهره‌بردارانه از نوع نوآوری‌های تدریجی می‌باشد. این روش برای پاسخگویی به نیاز مشتریان یا بازارهای موجود طراحی شده است. همچنین این نوع نوآوری به جای ایجاد دانش جدید، به بهبود دانش، مهارتها، فرآیندها و ساختارهای موجود می‌پردازد.

خلاصه و جمع‌بندی

موفقیت در عرصه پرتکرار کنونی نیازمند فعالیت‌های نوآورانه در سایه تفکری خلاق است. اگر خلاقیت نیروی انسانی در سازمان شکوفا شود و نوآوری شکل گیرد موفقیت قابل حصول است. نوآوری سازمانی پیامدهای مثبتی به همراه دارد که باید در دستور کار کسب‌وکارها قرار گیرد. برای سنجش این مقوله از پرسشنامه عملکرد نوآوری استفاده می‌شود.

تحقیق در مورد عملکرد نوآوری و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد. عملکرد نوآورانه را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشه‌ها و رهیافت‌های افراد و یا گروهها در یک روش جدید، تعریف کرده‌اند. نوآوری، فرآیندی شناختی از به وجود آمدن یک ایده، مفهوم، کالا یا کشفی بدیع است. اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرآیندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد تعریف کرده‌اند.

نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. بنابراین، در یک تعریف کلی می‌توان نوآوری را به عنوان هر ایده‌ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله