الگوی اولویک

الگوی اولویک روشی نظام‌مند برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینی و تبدیل داده‌های مشتریان به نوآوری کسب‌وکار است. این روزها دشوار است که یک شرکت پیدا کنید که تلاش نمی کند به سمت مشتری هدایت شود. با این وجود متاسفانه اکثر شرکت‌ها در مورد فرایند گوش دادن به مشتریان اشتباه می‌کنند. در واقع این اشتباهی است که شرکت‌ها نوآوری را تضعیف می‌کنند و در نهایت به خط پایان می‌رسند.

آنچه معمولا اتفاق می‌افتد این است: شرکت‌ها از مشتریان خواسته‌های خود را می‌خواهند. مشتریان راه حل هایی را در قالب محصولات یا خدمات ارائه می‌دهند. شرکت‌ها پس از آن این ملزومات را ارائه می‌دهند ولی در نهایت مشتریان خرید نمی کنند.

دلیلی ساده است: مشتریان متخصص نیستند و به اندازه کافی آگاهی ندارند تا راه حلی پیدا کنند. این چیزی است که به عهده تیم تحقیق و توسعه سازمان است. در عوض، مشتریان باید فقط برای نتایج خواسته شوند. آنها چه چیزی را برای محصول یا خدمات جدید برای آنها می‌خواهند. فرمول و راه حل باید برای شما باشد، و شما تنها هستید. الگوی اولویک جزئیات کامل، مجموعه‌ای از مراحل موثر برای گرفتن، تجزیه و تحلیل و استفاده از ورودی مشتری را شرح می‌دهد.

فرمول الگوی اولویک

شرکت باید ایده محصولات جدید را مطرح کند و در فرایند مصاحبه از مشتریان پیرامون ایده‌های محصول نظرخواهی کند. با توجه به نظرات مشتریان به بازتعریف ایده پرداخته شود. پس از انجام مصاحبه ها، پژوهشگران یک لیست جامع از نتایج را جمع آوری می‌کنند که شرکت کنندگان به ترتیب اهمیت و درجه‌ای که از محصولات موجود رضایت دارند، رتبه بندی می‌کنند. در نهایت، با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی به نام “محاسبه فرصت”، پژوهشگران می‌توانند جذابیت نسبی مناطق فرصت‌های کلیدی را یاد بگیرند. این داده‌ها می‌توانند برای کشف فرصت‌ها برای توسعه محصول، به درستی بخشیدن به بازارهای و تجزیه و تحلیل رقابتی استفاده شوند.

طبق الگوی اولویک با استفاده رابطه زیر می‌توان یک فرصت را شناسایی کرد:

فرصت = اهمیت + (اهمیت – رضایت)

اولویک معتقد است اگر بخواهید دیدگاه مشتریان را برای شناسایی فرصت‌های بازار بسنجید ابتدا لیستی از عوامل را در اختیار آنها قرار دهید. سپس میزان اهمیت هر عنصر را جویا شوید. همچنین رضایت مشتریان از عوامل را ثبت کنید. سپس با استفاده از فرمول فوق فرصت‌ها را شناسایی کنید. الگوی اولویک به تحلیل شکاف شباهت بسیار زیادی دارد.

شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با الگوی اولویک

اگر چه الگوی اولویک برای بازاریابی ارائه شده است اما در مطالعات داخلی برای شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه از این الگو استفاده شده است. انتخاب بهترین زمینه‌های فرصت در میان فهرست طولانی نتایج دل خواه مشتریان امر بسیار مهمی است. چرا که پیگیری تامین نیازهای نه چندان مهم می‌تواند منابع را به هدر دهد. به زعم اولویک، با استفاده از یک فرمول ریاضی موسوم به “الگوی فرصت” می‌توان بهترین زمینه‌های فرصت‌های کارآفرینانه را ب ه ویژه برای شرکت‌ها و کسب وکارهای تثبیت شده شناسایی کرد.

شرکت‌ها از مشتریان خود می‌خواهند که در یک مقیاس ۱ تا ۱۰ درجه‌ای اهمیت نتیجه ی مطلوب خود را اولویت داده و مشخص کنند که نتیجه مورد نظرشان تا چه میزان تامین شده است. این رتبه بندی در فرمول قرار داده می‌شود و سپس “امتیاز فرصت” به دست می‌آید. این الگوریتم هم چنین به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که از محدودیت‌های رویکرد “تحلیل فاصله ” که صرفاً به تفاوت بین میزان اهمیت و میزان رضایت می‌پردازد، اجتناب کنند. البته در فرمول یادشده، ارقام داخل پرانتزها نمی‌توانند منفی باشند. به عبارت دیگر، سطوح بالای رضایت از میزان اهمیت نمی کاهد و از نتیجه پرانتز مقدار صفر به دست می‌آید.

منبع: انتوتی اولویک مقاله تبدیل داده مشتریان به نوآوری با الگوی اولویک

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله