پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات دمینگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، سرعت، بخش بندی، قابلیت و امکانات و نوین بودن

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

فناوری (Technology) رشته کاربردی شده از علم به وسیله بیان ابزار، روش‌ها و مفاهیم موجود در یک حوزه علمی می‌باشد.

اطلاعات (Information) داده‌های منظمی هستند و به فرمی قابل استفاده برای دستیابی به اهداف مشخص و یا در مسیر کاهش ناتوان بودن و نداشتن اطمینان و یا برای کم کردن جنبه‌ها و قسمت‌های نامعلوم در یک تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فناوری اطلاعات (Information Technology یا IT) براساس تعریف انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) عبارت است از: مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال می‌شود. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات.

مدیریت فناوری اطلاعات (Information Technology Management) دانشی میان رشته‌ای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویت‌های فناورانه نوین، اداره می‌شود. این منابع ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های محسوس مانندنرم‌افزار، داده‌ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان از آن منابع نگهداری می‌شود باشد.

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به سخت‌افزار، نرم‌افزار، منابع شبکه و خدمات مورد نیاز برای وجود، عملکرد و مدیریت محیط فناوری اطلاعات سازمان اشاره دارد. این ابزارها به شرکت این امکان را می دهد تا راهکارها و خدمات فناوری اطلاعات را به کارمندان، شرکا و یا مشتریان خود ارائه دهد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله