پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

فایل ورد پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

هدف: بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات جهت مدیریت فناوری اطلاعات

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی: معتبر و استاندارد

تعداد سوالات: ۴۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، سرعت، بخش بندی، قابلیت و امکانات و نوین بودن

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زیرساخت فناوری اطلاعات

فناوری (Technology) رشته کاربردی شده از علم به وسیله بیان ابزار، روش ها و مفاهیم موجود در یک حوزه علمی می باشد.

اطلاعات (Information) داده های منظمی هستند و به فرمی قابل استفاده برای دستیابی به اهداف مشخص و یا در مسیر کاهش ناتوان بودن و نداشتن اطمینان و یا برای کم کردن جنبه ها و قسمت های نامعلوم در یک تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.

فناوری اطلاعات (Information Technology یا IT) براساس تعریف انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) عبارت است از: مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال می شود. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات.

مدیریت فناوری اطلاعات Information Technology Management دانشی میان رشته‌ای است که در آن، تمام منابع فناوری، مطابق با نیازها و اولویت‌های فناورانه نوین، اداره می‌شود. این منابع ممکن است شامل سرمایه‌گذاری‌های محسوس مانندنرم‌افزار، داده‌ها، شبکه و امکانات مرکز داده، که توسط کارکنان از آن منابع نگهداری می‌شود باشد.