پرسشنامه مزیت رقابتی زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی زنجیره تامین

فایل ورد پرسشنامه مزیت رقابتی زنجیره تامین از طریق فناوری اطلاعات

هدف : بررسی نقش فناوری اطلاعات به عنوان مزیت رقابتی در زنجیره تامین در صنعت حمل و نقل بین المللی ایران

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فناوری اطلاعات، هم‌ترازی، چابکی، انطباق‌پذیری و مزیت رقابتی

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مزیت رقابتی زنجیره تامین

مزیت رقابتی : مزیت رقابتی  Competitive advantage شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد. مزیت رقابتی وقتی رخ می‌دهد که یک شرکت در شاخصه‌ای یا ترکیبی از شاخصه‌ها به پیشرفتها و توسعه‌ها و قابلیتهایی می‌رسد که نسبت به رقبا برتری پیدا می‌کند. پرسشنامه مزیت رقابتی زنجیره تامین هر سه عامل را با هم مورد بررسی قرار داده است.

زنجیره تامین : یک زنجیره تأمین یا Supply chain سیستمی متشکل از سازمان‌ها، مردم، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابعی است که در انتقال یک کالا یا خدمات از عرضه‌کننده به مشتری درگیر هستند. فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین منابع طبیعی، مواد خام و قطعات را به محصول نهایی برای عرضه به مشتری تبدیل می‌کنند.

فناوری اطلاعات : فناوری اطلاعات به کلیه فناوری‌هایی اشاره می‌کند که در شش حوزه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، پردازش، حفاظت، انتقال و نمایش اطلاعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند. امروزه معنای اصطلاح «مدیریت فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده‌است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را دربر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌است.