پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: استراتژی عدم مقابله، استراتژی راه‌حل گرایی و استراتژی کنترل

تعریف مفهومی پرسشنامه مدیریت تضاد

تعارض و تضاد یک نزاع، مشاجره یا تقابل نیروهاى موجود بین نیازهاى اولیه و نیازهاى معنوى، مذهبى و منظرهاى اخلاقى و از طرفى ناسازگارى طرز فکر و تصورات بین دو نفر یا بیشتر را توضیح می‌دهد و یا فراگردى است که شخص در آن به طور عمدى تلاش می‎کند تا مانع موفقیت فرد دیگر شود‌.

تعارض فرآیندى است که در آن، شخص الف به طور عمدى مى‌کوشد تا به گونه‌اى بازدارنده سبب ناکامى شخص ب در رسیدن به علایق و اهدافش گردد.

تعارض‌ فرایندى‌است‌ که‌ در آن‌ فردى‌ در مى‌یابد که‌ شخص‌ دیگرى‌به‌ طور منفى‌ روى‌ آن‌ چیزى‌ که‌ او تعقیب‌ مى‌کندتأثیر گذاشته‌ است‌.

در واقع تعارض، تعاملات ارتباطى افرادى است که به همدیگر وابسته‌اند و احساس مى‌کنند علایقشان متضاد یا ناسازگار است.

تعارض اختلاف در رسیدن به هدفهاى سازمان است. امروز نیروى‌ انسانى‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایى‌ سازمان‌ها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتى‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همکارى‌ و همدلى‌ بین‌ این‌ منابع‌ ارزشمند از جمله‌ مهمترین‌ عوامل‌ اساسى‌براى‌ موفقیت‌ درهمه‌ سازمان‌ها است. تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما” براى سازمان غیر ضرورى نیست تعارض مى تواند خلاقیت را بیشتر و نو آورى و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژى و منابع سازمان شود براى مدیریت تعارض باید مدیران آن را به عنوان نیروى دائمى بشناسند و با برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائى سازمان، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائى هدایت و کنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمان‌ها از مهمترین‌ مهارتهاى‌ مدیران‌ است‌ که‌ مدیران‌ امروز نیازمند آن‌ هستند.

3 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله