پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

دانلود فایل ورد پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: بررسی تصویر ذهنی شرکت

ابعاد: قیمت (ارزش)، خدمات، جو، کیفیت محصول، انتخاب و تسهیلات

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

تصویر ذهنی : تصویر ذهنی صورتِ حاصل از تجربه، آموزش، فکر، وَهم و خیال درباره­ی خود و پدیده­ها در ذهن  است. انگاره یا تصویر ذهنی می­‌تواند به واقعیت نزدیک و با آن منطبق و یا از آن دور باشد. تصویر ذهنی، امری لزوماً انفرادی نیست و گروه‌­ها، سازمان­‌ها و جوامع که به دلیل وابستگی به انسان مجازاً از ارگانیزم برخوردارند، نیز می‌­توانند از تصویر ذهنی و خودانگاره برخوردار ­باشند. سیمای شرکت در ذهن مشتریان و کارکنان به دو صورت مثبت و منفی ایجاد می‌­شود.

تصویر ذهنی سازمان : تصویر ذهنی سازمان را ادراکات تمامی ذی‌نفعان سازمان (مشتریان. کارکنان. سهام داران. بخش عمومی) در مورد فعادلیت‌ها و اقدامات و دستاوردهای سازمانی معرفی کرده اند. بسیاری از سازمان‌ها زمان، منابع و تلاش فراوانی را به منظور ایجاد یک تصویر مثبت در ذهن مشتریان و عموم مردم نسبت به شرکت و محصولاتش را صرف می‌نمایند. همچنین هزینه‌های هنگفتی صرف تبلیغات محصولات و خدمات خود به منظور نام تجاری گیرا و قوی می‌کنند و یا مبالغی را نیز برای حمایت از سازمان‌های خیریه صرف می‌کنند تا در نظر مردم با انجام مسئولیت اجتماعی از خود تصویری مثبت به جای گذارند.

تصویر ذهنی سازمانی در ادبیات بازاریابی و تئوری سازمان مورد بحث قرار می‌گیرد و در حوزه ی مباحث مدیریت منابع انسانی نیز می‌گنجد. در تصویر ذهنی سازمانی به نوعی به کاربرد علم روان شناسی درمدیریت اشاره می‌شود. واژه هایی چون تصویر ذهنی و تصویرسازمانی نیز مترادف تصویر ذهنی سازمانی است و از آن‌ها به جای واژه ی کامل استفاده می‌شود. برای مطالعه بیشتر پرسشنامه شهرت سازمانی و پرسشنامه تصویر ذهنی برند را مشاهده کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله