پرسشنامه انگیزش شغلی

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: استاندارد (هرزبرگ)

تعداد سوالات: ۴۰ گویه طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: عوامل درونی (ذهنی)، عوامل بیرونی (عینی)

درباره پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

نظریه دو عاملی (انگیزشی- بهداشتی) هرزبرگ یکی از جامع ترین نظریه‌های انگیزش نیروی انسانی است. هرزبرگ عوامل موثر بر ایجاد انگیزه را به دو دسته انگیزشی و بهداشتی تقسیم می‌کند. به عقیده او عوامل بهداشتی به از بین رفتن نارضایتی در افراد می‌انجامد، و عوامل انگیزشی موجب افزایش انگیزه کاری در آنان می‌شود.

نظریه انگیزش دو عاملی هرزبرگ

نظریه انگیزش دو عاملی هرزبرگ

یکی از تئوری‌های انگیزشی، تئوری دو عاملی یا انگیزشی – بهداشتی است که توسط فردریک هرزبرگ ارایه گردید. هرزبرگ بر پایه ی بررسی‌های به عمل آمده، متوجه شد که کارکنان تجارب خشنود کننده ی خود را متاثر از عواملی می‌دانستند که بیش تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می‌شد. این عوامل ؛ عوامل انگیزشی نامیده شد. و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند .

انگیزش شغلی هرزبرگ

انگیزش شغلی هرزبرگ

ویژگی هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق ( به وسیله هرزبرگ ) به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده اند. هنگامی که این عوامل در وضع مناسبی باشند، افراد ناراضی نخواهند بود ؛ ولی آن‌ها کاملا راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن‌ها شویم، ( از نظر هرزبرگ ) باید روی مساله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسوولیت و رشد تاکید نماییم. این‌ها ویژگی هایی هستند که موجب می‌شوند فرد به پاداش‌های درونی برسد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله