ساختار و سازماندهی

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی

فایل ورد پرسشنامه ساختار سازمانی

هدف: بررسی ابعاد مختلف ساختار سازمان

ابعاد: پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

تعداد سوالات: ۲۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. سه مولفه عمومی ساختار سازمانی عبارتند از:

رسمیت: رسمیت به‌میزان یا حد استاندارد مشاغل سازمانی، اشاره می‌کند. در سازمان رسمی، روابط سازمانی به‌طور مکتوب و دقیق و طبق نمودار سازمانی برای کارکنان، تشریح می‌شود و در صورت لزوم، تغییرات بعدی نیز به‌طور رسمی توسط مدیر، ابلاغ می‌گردد؛ ولی در سازمان غیر رسمی، روابط سازمانی به‌طور شفاهی برای کارکنان بیان می‌شود و در صورت لزوم، به‌طور طبیعی تغییر می‌یابند.

پیچیدگی: مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‌شود یا وجود دارد.

تمرکز: تمرکز در سلسله مراتب اختیارات، به آن سطح از اختیارات گفته می‌شود، که قدرت تصمیم‌گیری دارد.د.