ایزو ۱۷۰۲۵

ایزو ۱۷۰۲۵ یک استاندارد ایزو است که به عنوان سیستم تایید صلاحیت آزمون و کالیبراسیون آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شود. استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ISO استانداری بین‌المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه‌ها می‌باشد. این استاندارد به احراز صلاحیت این آزمایشگاه‌ها می‌پردازد. استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ISO الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون‌ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توس ط ازمایشگاه‌ها مشخص می‌سازد.

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه مراجعه کنید. از دیدن نتایج آن به شما شوک وارد شود و برای اطمینان از صحت نتایج آزمایشات به آزمایشگاه دیگری مراجعه کنید. شاید که آن آزمایشگاه نتیجه دقیق تری را به شما اعلام کند. سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد‌های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال‌های اخیر استانداردجهانی تأیید صلاحیت آزمایشگاه  یا ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد‌های قبلی نمود.

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های مدیریتی و فنی آزمایشگاه و فرایندهای آن بوده و از سوی دیگر، تمام خدمات آزمایشگاهی را در بر می‌گیرد. از دیدگاه دیگر، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه همچنین در برگیرنده کلیه خدماتی است که آزمایشگاه به کلیه مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی خود ارائه می‌نماید.این استاندارد با توجه به نوع فعالیت، دامنه خدمات و ماهیت آزمون و کالیبراسیون‌های قابل انجام و بر اساس استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025:2005 با عنوان الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون طراحی و مستقر گردیده است.

هدف و مزایای پیاده‌سازی ایزو ۱۷۰۲۵

هدف این استاندارد، الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون و نیز نمونه برداری است. دامنه کاربرد ایزو ۱۷۰۲۵ نیز گسترده است. این استاندارد در مورد کلیه سازمان‌های انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه‌ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیت‌های آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد. در کلیه آزمایشگاه‌های تامین کنندگان، آزمایشگاه‌های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث) قابل اجرا است.

مزایای پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ عبارتند از:

  • استاندارد سازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها
  • تسهبل همکاری میان آزمایشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها
  • تضمین ویژگی‌های کیفی موردنظر مشتری
  • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون
  • قابلیت اعتماد از سوی مشتریان
  • کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات
  • پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع
  • افزایش رقابت آزمایشگاهی

استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۷۰۲۵ ISO الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون‌ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را مشخص می‌سازد. استاندارد بین‌المللی ISO 17025، روش‌های استاندارد و روش‌های غیر استاندارد و روش‌های توسعه یافته توسط آزمایشگاه که در اجرای آزمون و کالیبراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند را پوشش می‌دهد.

خلاصه و جمع‌بندی

ایزو ۱۷۰۲۵ سال ۲۰۰۵ استاندارد مهمی است که برای آزمایشگاه‌های تست و کالیبراسیون بکار می‌رود. این استاندارد بین‌المللی ویژگی‌های خاص توانایی انجام تست و یا کالیبراسیون مشخص می‌کنند که حاوی نمونه برداری است.درک ایزو ۱۷۰۲۵ آسان و ساده است و سیستم مدیریت کیفی آزمایشگاه را به همه پروسه‌های آزمایشگاهی دیگر مرتبط می‌کند.استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ یا سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، تاکید زیاد بر روش صحیح آزمون‌ها و استفاده صحیح از استاندارد ها، تمرکز زیادی بر دقت، تعیین نتایج آزمون‌ها و تعیین خطای محاسبات و نتایج دارد.

این استاندارد همسویی مناسبی نیز با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دارد. در سازمان هایی که استاندارد ۹۰۰۱ پیاده‌سازی شده این استاندارد ساده تر و سریعتر قابل پیاده سازی است.  این استاندارد می‌تواند نشان دهنده صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده‌ها و نتایج فنی معتبر باشد. همچنین پیاده سازی این پیاده سازی این استاندارد می‌تواند کمک بکند تا نتایج آزمون و کالیبراسیون‌ها بین کشورها تسهیل گردد.

سیستم کیفیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است تا با بهره‌گیری از این استاندارد، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله