پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۷

دانلود پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۷ به صورت تشریحی (ویژه مدیریت و علوم انسانی)

آزمون زبان عمومی دکتری در سال ۱۳۹۷ شامل ۳۰ سوال یعنی سوالات ۱۳۱ تا ۱۶۰ می‌باشد. آزمون زبان برای کلیه رشته‌های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی به جز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب مشابه بوده است. مدت پاسخگویی به سوالات آزمون زبان همراه با سوالات استعداد تحصیلی ۹۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. سوالات آزمون زبان برای تمامی دانشجویان گرایش‌های مختلف مدیریت یکسان و مشابه کلیه رشته‌های علوم انسانی است. در این فایل آموزشی کوشش شده است تا پاسخنامه زبان عمومی دکتری ارائه شود. دقت کنید کلید پاسخ‌های صحیح توسط وزارت علوم منتشر شده است و جواب سوالات براساس پاسخنامه کلیدی منتشر شده در سایت سازمان سنجش قابل راستی آزمایی است. تجربه ده ساله آزمون زبان دکتری مدیریت نشان داده است سوالات تکراری بسیار زیاد است. بنابراین مطالعه این سوالات به دانشجویان مدیریت توصیه می‌شود.

سوالات این آزمون در سه دسته ارائه شده است:

  • بخش اول گرامر Grammar
  • بخش دوم: درک لغت Vocabulary
  • بخش سوم: درک متن Reading Comprehension

دانلود پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۷

بخش اول: گرامر

بخش اول شامل سوالات گرامر زبان انگلیسی است:

PART A: Grammar
Directions: Select the answer choice (I), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then, mark the correct choice on your answer sheet.

راهنمایی: گزینه مناسب را از بین ۱ تا ۴ برای جاهای خالی انتخاب کنید. سپس گزینه مناسب را در پاسخنامه تیک بزنید.

One of the director’s biggest jobs, ………… beyond acting, is that of creating a world for the characters to live in.
۱) that also go
۲) which also goes
۳) who also goes
۴) also by going

یکی از کارهای اصلی کارگردان …. فرای عملکرد، خلق دنیایی است که کاراکترها در آن زندگی می‌کنند.

گزینه ۲ صحیح است.

کلید پاسخ آن است که One of the director’s biggest jobs فاعل جمله است. همچنین دقت کنید نکته گرامری آن است که فعل One of the مفرد است.

رد گزینه ۱: فعل با فاعل که مفرد است، مطابقت ندارد. One of the مفرد است و نباید فعل جمع استفاده شود.

رد گزینه ۳: با توجه به این که ضمیر موصولی انسان نیست، who به‌کار نمی‌رود.

رد گزینه ۴: ساختار صحیح جمله وصفی را ندارد. در صورت خلاصه کردن جمله، ضمیر مصولی حذف شده و و فعل به فرم ing تغییر پیدا می‌کند، بنابراین by در این گزینه اضافه است.

برای دانلود پاسخنامه آزمون زبان دکتری ۹۷ از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاسخنامه زبان دکتری ۹۷

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله