دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

زمانی که پایگاه پارس مدیر را طراحی کردم یک دیکشنری ساده طراحی کرده بودم که در این لینک قرار داشت. با پیشرفت این حوزه از دانش، دیکشنری آنلاین پارس مدیر منسوخ شده و ترجیح میدهم سایت های توانمند در این حوزه را معرفی کنم.

موتور ترجمه گوگل

بهترین گزینه برای ترجمه واژگان و متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی گوگل است.

اگر می خواهید ترجمه فارسی به انگلیسی ۱۰۰% صحیح داشته باشید نکات زیر را رعایت کنید:

۱- جملات کوتاه : هر جمله از متن فارسی خود را حداکثر در ۲۰ کلمه تایپ کنید.

۲- درون متن خود از واژگان انگلیسی استفاده نکنید.

۳- اعداد درون متن را با ممیز از هم جدا نکنید.

۴- سعی کنید از متن درون پرانتز استفاده نکنید.

۵- جملات دارای فعل و فاعل مشخص باشد.

۶- از بدل و کلمات استعاره ای استفاده نکنید.

مترجم آنلاین گوگل